Bevoegdheden delegeren, maar wel verantwoodelijk

Bevoegdheden delegeren, maar wel verantwoodelijk

In 2011, nu bijna zeven jaar geleden, besloten wij als raad aan het College een aantal bevoegdheden te delegeren. Het ging toen in de kern om een tweetal zaken. Ten eerste het vaststellen van een exploitatiebegroting ten behoeve de Grex en ten tweede de verklaring van geen bedenkingen.

Bij dat besluit hebben we iets over het hoofd gezien, namelijk de kruimelafwijkingen. Eigenlijk vreemd dat we juist het minst ingrijpende punt hebben laten liggen, en mijn fractie knoopt opnieuw in de oren dat we blijvend kritisch moeten zijn op de kwaliteit van Raadsvoorstellen.

Voorzitter, er is nóg iets dat we bij ons besluit in 2011 zijn vergeten. En dat is dat we bevoegdheden kunnen delegeren, maar nooit de bijbehorende verantwoordelijkheid. En bij verantwoordelijkheid hoort ook controle op de correcte uitoefening van het gedelegeerde. Die hebben we destijds niet ingebouwd, en maakt ook geen deel uit van het voorgestelde raadsbesluit.

Nadat wij dit punt, samen met de fractie van de ChristenUnie, in de Commissie hadden aangeroerd ontvingen we een memo waarin dit, voor het voorliggende besluit, wordt geregeld. Hiervoor onze dank.

Maar voorzitter de reparatie is daarmee niet af. Want het memo heeft slechts betrekking een deel van de gedelegeerde bevoegdheden uit 2011 en nu. Als we dan aan het repareren slaan, dan zou mijn fractie graag zien dat we dat dan ook volledig doen.

Concreet zouden wij graag zien dat wij als raad met enige regelmaat worden geïnformeerd over:
1.Besluiten over kostenverhaal bij alle afwijkingen dus zowel onder 1e, 2e én 3e van art 2.12 eerste lid Wabo
2.Besluiten die betrekking hebben op de categorieën waarvoor we afstand doen van het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen

Voorzitter graag een toezegging hierover (De wethouder heeft deze toezegging gedaan.)

Martin LentinkPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld