Columbizpark definitief gestrand

Columbizpark definitief gestrand

We beleven vanavond het sluitstuk van Columbizpark. Een project met een lange, bewogen geschiedenis. En met een zeer teleurstellende afloop. Dat willen we niet bij hamerslag, dus zwijgend afdoen.

Want voorzitter, wat begon als een ambitieus plan voor een hoogwaardig kantorenpark eindigt als een doodgewoon regulier bedrijventerrein. Columbizpark was en is voor Barneveld hèt hoofdpijndossier van de afgelopen negen jaar.

Twee oud-politici, Dick van Rheenen en Adriaan Guldie, blikten in de BK onlangs terug op dit dossier.
De één sprak van bestuurlijke hoogmoed en arrogantie. De ander zocht de oorzaak in tijdsdruk, crisis en een ingeklapte kantorenmarkt.

Volgens de één valt er nog wel wat van te leren. Volgens is de ander is de , vooral dure, les een feit.
Voor Pro’98 is duidelijk dat de gemeente terughoudend dient te zijn bij het opereren op de zakelijke markt. Daarbij kijken we naar het college, dat de zaken per slot van rekening voorbereidt en uitvoert. Maar ook naar de raad die alert moet zijn in het uitvoeren van zijn controlerende taak.

We staan nu voor voldongen feiten. Anders gezegd: gedane zaken nemen geen keer.
Duidelijk is dat we als gemeente hier de verliezer zijn. Dat bleek al eerder toen we een verliesvoorziening van 15,6 miljoen euro moesten treffen . ‘Gelukkig’, zeg ik met aanhalingstekens, dat de koopovereenkomst met Schaffelaarbos daarbinnen blijft.

Schaffelaarbos is winnaar. Dat bedrijf kan ter plekke zijn activiteiten niet alleen voortzetten, maar er ook uitbreiden. Resultaat van het beroep dat Schaffelaarbos tegen het bestemmingplan Columbizpark bij de Raad van State instelde.

In dat verband vind ik het voor de geschiedschrijving van belang de motie in herinnering te roepen die CDA, fractie Vd Brink en Pro’98 vorig jaar indienden bij de behandeling van het bestemmingsplan Columbizpark. Daarin riepen we het college op met spoed in overleg te treden met Schaffelaarbos over de milieuvergunning. Het college ontraadde die motie, maar de meerderheid van deze raad nam ‘m aan.
We moeten constateren dat Schaffelaarbos zijn gelijk bij de Raad van State heeft weten te halen.

Met die geschiedenis in het achterhoofd heeft mijn fractie moeite met het gemeentelijke persbericht over dit nieuwe bestemmingsplan. Daarin zegt wethouder Van de Hengel (citaat): ‘De gemeente wil ondernemers met uitbreidingsplannen graag faciliteren en die gelegenheid doet zich nu voor. Wij willen daar graag aan meewerken”.

Voorzitter, we geloven zeker dat de gemeente ondernemers een warm hart toedraagt. Maar we moeten het in dit specifieke geval niet mooier maken dan het is. Die suggestie wordt met die woorden wel gemaakt.
Wat voorligt is immers een bittere pil die de gemeente gewoon te slikken heeft. Want zelfs de naam Columbizpark park verdwijnt. Wat resteert is een regulier bedrijventerrein onder de naam de Harselaar Centraal. En daarmee moeten we het doen.

Hilhardt BrulPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld