Menukaart buitengebied

FoodValley logo

Menukaart buitengebied

Als je ruimte wilt geven aan ontwikkeling, en tegelijkertijd de vitaliteit en omgevingskwaliteit van het buitengebied wilt handhaven wordt het raar wanneer je dat in de gemeente zus doet, en in de buurgemeente weer zo. Dan creëer je een oneven speelveld voor ondernemers dat op zich vreemde consequenties kan hebben.

Als je bovendien graag wilt dat de landbouw duurzaam en maatschappelijk verantwoord, en wat mijn fractie betreft ook natuurinclusief, produceert maar ook ruimte wilt bieden aan ontwikkeling boven hetgeen in bestemmingsplannen mogelijk is, dan is wat ons betreft niet meer dan logisch dat je daar ook een maatschappelijke tegenprestatie voor verlangt. En dat je die tegenprestatie vaststelt, geheel in overeenstemming met de komende Omgevingswet, in samenspraak met je omgeving is dan even voor de hand liggend.

Over de grootte van die tegenprestatie kun je, lijkt ons, in gradaties van mening verschillen, over het principe zullen we het eens zijn. En dus is er wat ons betreft geen reden om wensen of bedenkingen tegen het voorstel van de Regio Foodvalley in te dienen.

Martin LentinkPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld