Wilma Gorissen; “politieke lef en doortastendheid nodig”

Wilma Gorissen; “politieke lef en doortastendheid nodig”

Pro’98 heeft de 3 D’s (Dynamisch, duurzaam, dichtbij) en de Barnevelds industriële kring heeft de 3 P’s. Wilma Gorissen, bestuurder van Ons Bedrijf, voorzitter van de RvT van het museum Nairac, voorzitter van het bestuur van de BZW en Bestuurslid van de BIK kwam daar ons over vertellen tijdens de presentatie van ons verkiezingsprogramma in cafe de Lindeboom. Een blik op de toekomst, met als thema duurzaamheid:

Van tevoren wil ik wel graag duidelijk maken dat ik geen binding heb met welke politieke partij of stroming dan ook. Vanuit al deze posities vind ik het belangrijk om met een open blik met alle politieke partijen aan tafel te kunnen zitten en van gedachten te kunnen wisselen. Dat zullen jullie begrijpen.

People Planet Profit (ook wel: de drie P’s) is een term uit de duurzame ontwikkeling. Het staat voor de drie elementen people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst), die op harmonieuze wijze gecombineerd zouden moeten worden.
Wanneer de combinatie niet harmonieus is, zullen de andere elementen hieronder lijden, zo is de gedachte. Wanneer bijvoorbeeld winst te veel prioriteit krijgt, zullen mens en milieu hiervan de dupe worden, bijvoorbeeld door slechte arbeidsomstandigheid of vernietiging van de natuur. Andersom ziet dit denkbeeld ook het winstkenmerk als essentieel onderdeel van ontwikkeling dat niet verwaarloosd dient te worden.
De drie P’s worden door veel ondernemingen geadopteerd als richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Voor de wereldtop over duurzame ontwikkeling te Johannesburg in 2002 werd de p van profit veranderd in prosperity (welvaart), om naast economische winst ook de maatschappelijke winst in de afwegingen te betrekken.

Ook de BIK heeft in 2017 deze duurzame ontwikkelingen omarmt. Er is een extra pijler aan het beleidsplan toegevoegd: Barneveld Werkt Duurzaam.

Als we het over duurzaamheid hebben dan denken we vaak aan energie, zon-wind-bio, maar duurzaamheid in onze samenleving is veel meer dan dat, namelijk:
– Duurzaam grondstoffengebruik;
– Zo gunstig mogelijk carbonfoodprint (CO2);
– Transparantie in de keten;
– Voorkomen van kinderarbeid.
Kortom, goed gastheerschap van onze aarde en zorgdragen voor een veilige aangename (werk) omgeving voor ons en onze werknemers!

Het afgelopen jaar is er in de gemeente Barneveld veel te doen geweest rondom het thema duurzaamheid. En met name rondom de windmolens. En we kunnen nou niet zeggen dat dat positieve energie was! Integendeel; ‘not in my backyard’ was de tendens en de emotie die al snel de overhand kreeg. Jammer.
Wellicht is het hele proces rondom de windmolens niet helemaal gelopen zoals het had gemoeten, maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de komende verkiezingen hier een rol in hebben gespeeld. Vrijwel geen partij wilde zich er openlijk aan branden…
Nu gaan we het proces breder insteken; alle opties weer open, eerst kijken waar het kan en vervolgens een weloverwogen keuze maken. Een keuze, waar ook dan weer weerstand tegen zal zijn. Dat zullen we moeten incalculeren en ook lef tonen. We zullen toe moeten naar een situatie waarbij we ook als gemeente Barneveld zoveel als mogelijk de energie opwekken die we binnen onze eigen gemeente nodig hebben. Zowel voor de burger als voor de ondernemer. Want laten we wel wezen; de economie is toch de kurk waar de gemeenschap op drijft!

Veel ondernemers zijn van harte bereid om hun verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van duurzaamheid. De welwillendheid is groot. En laten we dit ondersteunen. De BIK is warm pleitbezorger van de energieregisseur die hopelijk binnenkort aangesteld gaat worden binnen de gemeente Barneveld. Een coördinator die alle initiatieven, mogelijkheden en subsidiestromen kent en de ondernemer met vragen over duurzaamheid aan de juiste partij kan verbinden. Zodat we in 2018 echt wat gaan doen! Er niet alleen over praten en actie voeren, maar daadwerkelijk tot actie overgaan!

In 2018 moeten we er met elkaar voor zorgen dat er echt zaken op het gebied van duurzaamheid van de grond komen. Daarom zal de insteek voor dit jaar vooral gericht zijn op zonnepanelen. Natuurlijk weten we binnen de BIK ook dat er meer nodig is dan dat. Maar laten we toch vooral ergens gaan beginnen nu! Tegen zonnepanelen is weinig weerstand. Veel bedrijven en particulieren staan hier van harte voor open en daarom willen we daar de focus opleggen in 2018. Wat zou het mooi zijn als zoveel mogelijk bedrijfsdaken het komend jaar worden vol gelegd met zonnepanelen, zodat bedrijven zoveel als mogelijk zelfvoorzienend worden. Daar hebben we elkaar voor nodig! De gemeente kan geen energieambitie neerleggen (2020 20%energiereductie) en daar vervolgens geen actie op ondernemen. Gelukkig weten we elkaar goed te vinden de afgelopen maanden en heb ik er vertrouwen in dat we echt wat gaan bereiken in 2018.

Ook de windmolens zullen nodig zijn. Met alleen zonnepanelen gaan we het niet redden. Nogmaals; dat vraagt om politieke lef en doortastendheid. Ook van uw partij. Ik hoop van harte dat we daarin ook flinke stappen zullen gaan maken dit jaar.

Met de voorzitters van de SOGB (Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gemeente Barneveld) hebben we afgesproken een intentieverklaring te gaan ondertekenen. Een intentieverklaring, waarin ook de gemeente haar intentie zal uitspreken om samen met bedrijven en gemeente de duurzaamheidsambitie te gaan realiseren.

Uiteraard moeten we de economische kant niet vergeten want duurzaamheid is People, Planet en Profit! Wij als BIK en als SOGB ondersteunen dus de energiedoelstellingen van min 20% in 2020 van harte en wij hopen u, als politieke partij, met ons!

Dank voor uw aandacht.

Wilma GorissenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld