#5 Hilhardt Brul – Barneveld de meest fietsvriendelijke gemeente in 2020

#5 Hilhardt Brul – Barneveld de meest fietsvriendelijke gemeente in 2020

Hilhardt Brul heeft zich de afgelopen jaren ingezet bij Pro’98 voor meer groen, meer duurzaamheid, meer goedkope woningen en betere fietspaden.

‘Een duurzaam Barneveld! Dat is voor mij de belangrijkste opdracht van de nieuwe gemeenteraad.’

Barneveld duurzaam! Dat is voor mij de belangrijkste opdracht waar de nieuwe gemeenteraad voor staat. Samen met andere partijen stelde Pro’98 ambitieuze doelen vast voor energiebesparing en duurzame energieproductie. Om dat te realiseren moeten we de komende periode tandjes bijzetten!
Daar zet ik me graag voor in. Die inzet geldt ook voor betaalbare en duurzame woningbouw. In onze gemeente wordt volop gebouwd. Dat moet op zo’n manier gebeuren, dat iedereen een – goed geïsoleerd – dak boven zijn hoofd heeft. Als groene partij dragen we de fiets, of beter de fietser, een warm hart toe. Veiligheid, comfort en bereikbaarheid zijn dan de trefwoorden. Gelukkig staan we daarin niet alleen. Er zijn en worden verbeterstappen gezet, zoals aan de burgemeester Kuntzelaan. Het kan nog beter, onder andere door vrijliggende fietspaden aan te leggen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld