#8 Andre van de Burgwal – Wat Pro’98 betreft sta je nooit alleen

#8 Andre van de Burgwal – Wat Pro’98 betreft sta je nooit alleen

Andre van de Burgwal uit Voorthuizen heeft zich de afgelopen acht jaar voor Pro’98 ingezet voor behoud van het Schaffelaartheater, maar ook voor een goede zorg, zorg die dichtbij geregeld wordt en passend is.

“De gemeente moet zorg en ondersteuning bieden aan mensen die dat nodig hebben. Pro’98 komt op voor deze kwetsbare groep. De gemeente zegt ‘Zelf, samen, gemeente’, maar wat Pro’98 betreft sta je nooit alleen!”

Voor mij is de gemeente meer dan een bouwer van wegen, woonwijken en bedrijventerreinen. Als gemeente hebben we de verantwoordelijkheid om naar elkaar om te zien. Daarom vind ik dat de gemeente zorg en ondersteuning moet bieden aan mensen die dat nodig hebben. Dat ze kiest voor groen en duurzaam en daarmee voor een gezonde leefomgeving. Behalve aan duurzaamheid en zorg voor elkaar hecht ik ook veel waarde aan kunst en cultuur: ons muziekonderwijs, onze musea, onze bibliotheek en vooral ons theater. Die verdienen onze steun. En ten slotte, vind ik het belangrijk dat we een gelijkwaardige gemeente zijn, een plek waar je kan zijn wie
je bent.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld