#9 Erica van Everdingen – Samen maken we het verschil

#9 Erica van Everdingen – Samen maken we het verschil

 ‘Samen maken we het verschil, samen maken we het beter, samen zijn we de maatschappij.’

Onderwijs, zorg en welzijn zijn mijn speerpunten. Ik ben zelf ouder binnen een zorgintensief gezin en maak dus van heel dichtbij mee hoe het gebrek aan vertrouwen en de bureaucratie dit extra zwaar kunnen maken. Minder bureaucratie en meer maatwerk vind ik op daarom heel belangrijk.

Daarnaast is het waardevol om niet alleen professionals, maar ook ervaringsdeskundigen in te schakelen. Contact met ervaringsdeskundigen kan heel ondersteunend zijn. Mensen voelen zich begrepen! Een professional en een ervaringsdeskundige vormen een gouden team. ‘Samen’ is voor mij een sleutelwoord. Samen als burgers en gemeente naar oplossingen zoeken die werken. Samen activiteiten ondernemen, bijvoorbeeld samen sporten, door jong en oud en door mensen met en zonder beperking.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld