Adri den Dunnen: “Waarom ik met hart en ziel op Pro’98 stem”

Adri den Dunnen: “Waarom ik met hart en ziel op Pro’98 stem”

Omdat dit de partij is die wil werken aan de thema’s die wat mij betreft belangrijk zijn. Ruimte voor elkaar, sociaal met oog voor de zwakkeren, goede zorg voor jong en oud, een veilige woonomgeving, het beleven en stimuleren van kunst en cultuur voor iedereen, zuinig omgaan met natuur en grondstoffen zodat de aarde leefbaar blijft voor volgende generaties.

Het zijn geen nieuwe onderwerpen, ze hebben al jaren de aandacht van Pro”98. Van 1998 tot 2010 heb ik me als raadslid hier ook voor mogen inzetten. Gekscherend
werden we ooit de “terrassenpartij” genoemd. Inderdaad, wij wilden heel graag dat Barneveld gezelliger zou worden met o.a. meer horeca, ook voor jongeren. Dat is aardig gelukt lijkt mij. En wat waren we blij toen het theater gerealiseerd kon worden. Belangrijk is nu dat het theater ook kan blijven bestaan en dat zoveel mogelijk inwoners, jong en oud, kunnen genieten van kunst en cultuur.

Hoe blij waren we ook toen de huisartsenpost in avonden en weekenden in Barneveld open ging. Zorg was en is een belangrijk thema voor Pro’98. Mooi dat ik daar aan mee heb kunnen werken.

Ik heb alle vertrouwen dat de mensen die nu actief zijn voor Pro’98 hun uiterste best zullen doen om op te komen voor ons allemaal in deze mooie gemeente; voor de zwakkeren, voor goede zorg en een veilige woonomgeving, onderwijs voor alle gezindten, voor kunst en cultuur, voor duurzaamheid.

Adri den Dunnen