Even voorstellen: #11 Hendri Nortier

Even voorstellen: #11 Hendri Nortier

‘Iedereen moet kunnen profiteren van een stabiele en gezonde gemeente!’

De thema’s sociale minima, economie, financiën en groen/duurzaam vind ik erg belangrijk. We moeten veel aandacht aan deze thema’s schenken om Barneveld ook in de toekomst stabiel, gezond en degelijk te houden. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen hiervan kan profiteren, ook de sociale minima. Daarvoor moeten we de kansgelijkheid vergroten en de kloof tussen arm en rijk verkleinen. Dat kan bijvoorbeeld door meer aandacht te besteden aan sociale minima. De gemeente kan hierin een belangrijke rol gaan spelen en ik vind dat de gemeente deze rol ook moet pakken.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld