Uitbreiding begraafplaats de Plantage

Uitbreiding begraafplaats de Plantage

De strekking van dit voorstel is voor ons helder. Begraafplaats de Plantage heeft binnen enkele jaren uitbreiding nodig. Geen vertraging, er is tempo nodig, aldus de boodschap van de wethouder in de commissie. Dat is duidelijk en mijn fractie stemt daar dan ook mee in.

Voor ons verdienen daarbij twee zaken vanavond de aandacht:

Dat is
1) het, eventueel, verleggen van de Oldenbarnevelderweg en
2) het, mogelijk, verplaatsen van de aula.

Eerst dat laatste, verplaatsing van de aula. Die suggestie deed de heer V.d. Brink bij de behandeling van dit voorstel in de commissie. Want, zei hij: Als je de aula verhuist in westelijke richting zorgt dat voor een verbinding tussen de huidige begraafplaats en het nieuw aan te leggen gedeelte aan de overkant van de weg. En ook is dan de noodzaak om de weg te verleggen minder groot èn het levert ruimte voor meer parkeerplaatsen op.

Mijn fractie vindt dat een interessante gedachte die nadere uitwerking verdient. Ook wij begrijpen dat zo’n verplaatsing van de aula niet van vandaag op morgen te realiseren is. Daarvoor is de restwaarde van het huidige pand te hoog. Maar iets verder in de tijd gezien vragen wij serieuze aandacht voor deze suggestie. Ik hoor daar graag een toezegging van de wethouder op.

Dan de Oldenbarnevelderweg. Die weg loopt straks inderdaad tussen de twee delen van de begraafplaats door. Niet ideaal, maar volgens de wethouder ‘wel te doen’. Mijn fractie is geneigd haar hierin gelijk te geven.

Tegelijk onderkennen wij de wens voor rust en eerbied bij rouwplechtigheden. Over die rust en eerbied spreekt de motie van de CU. Die motie mondt uit in een oproep nu al rekening te houden met de wens om de Oldenbarnevelderweg te verleggen. Want daarmee wordt de begraafplaats een aaneengesloten terrein.

Dat roept bij ons wel de vraag op waar het de CU nu precies om gaat. Is het uw doel dat de begraafplaats uit een aaneengesloten terrein gaat bestaan of ziet u het verleggen van de Oldenbarnevelderweg als een onderdeel van een nieuwe westelijke rondweg? Daar wil mijn fractie meer duidelijkheid over.

Daarnaast ook graag de reactie van de wethouder op deze motie.

Tenslotte nog een opmerking over de urnenmuur. Wij hebben goed nota genomen van de toezegging van de wethouder dat uitbreiding van de urnenmuur te allen tijde mogelijk is.

Hilhardt BrulPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld