Vijf redenen om op Pro’98 te stemmen in Garderen

Vijf redenen om op Pro’98 te stemmen in Garderen

1. Pro’98 wil blijven bouwen voor de jeugd en ouderen ván Garderen ín Garderen
2. Pro’98 wil beperking van het doorgaande vrachtverkeer door de kom van Garderen
3. Pro’98 heeft zich voor en achter de schermen hard gemaakt voor een goede dorpshuisvoorziening in Garderen, en zal dat blijven doen.
4. Pro’98 wil een adequate fietsstalling voor bezoekers van het dorp, en veilige fietsstroken en -paden
5. Pro’98 wil Garderen groen en daarmee aantrekkelijk houden, voor bewoners en toeristen.

Garderen is klein maar fijn. Het is hier fantastisch wonen, maar ook in trek bij toeristen. Wij willen Garderen aantrekkelijk houden. Aantrekkelijk betekent o.a. dat er zo min mogelijk doorgaand verkeer door de dorpskern gaat. Het is zaak het doorgaande verkeer over de N344 en N302 te leiden.

Aantrekkelijk betekend verder goed bereikbaar voor fietsverkeer, Fietsers hebben behoefte aan goede, veilige, doorlopende fietsverbindingen o.a. een goede
fietsverbinding naar Voorthuizen via de Boeschoterweg. Verder moet men zijn fiets veilig kunnen stallen als men een rondje in het dorp wil lopen. Een dergelijke plek ontbreekt voor alsnog. Aantrekkelijk voor de bewoners betekend een fraai dorpshuis met een voorzieningenniveau toegespitst op de wensen van de bewoners. Het
verenigingsleven moet in stand worden gehouden en waar nodig ondersteund. Regelmatig moet men middels kleine bouwprojecten de kans bieden aan de jongeren van Garderen om in de eigen vertrouwde omgeving een eigen woning te betrekken.

Verder willen wij de wegen in het dorp goed onderhouden en gaan wij voor goedwerkende voorzieningen als OV-verbindingen en glasvezelnet.
De open omgeving moet gevrijwaard worden van storende bebouwing. Het bos en heide gebied verdiend respect en waar nodig onderhoud. Bij de toegang tot het
natuurgebied plaatsen we prullenbakken. De bewegwijzering naar unieke recreatieve punten kan nog aanzienlijk verbeterd worden.

Marcel Godschalk