We zijn trots op Voorthuizen

We zijn trots op Voorthuizen

Wij zijn trots op Voorthuizen: actief, gastvrij en groen in saamhorigheid. Een dorp met vele mooie voorzieningen. De komende jaren zal Voorthuizen zich verder gaan ontwikkelen door de woningbouw in Holzenbosch en de komst van de rondweg. Ook kijken we uit naar de realisatie van het nieuwe dorpshuis.

Pro’98 wil deze veranderingen graag samen met de bewoners oppakken met de nieuwe dorpsvisie in de hand. Voorthuizen als een:

  • Groen dorp: of het nu gaat om het winkelgebied, de nieuwe woonwijk of het buitengebied. Groen zorgt voor leefbaarheid. Het biedt interessante speelgelegenheid voor kinderen en een mooie plek om te sporten. Het is ook belangrijk voor de recreatie.
  • Verenigd dorp: door de groei zullen we ook scherp blijven kijken naar de voorzieningen voor verenigingen. Spirit krijgt ruimte, met andere verenigingen blijven we in gesprek. Zeker als het gaat om het werven van vrijwilligers. Daarbij willen we samenwerking onderling stimuleren.
  • Sociaal dorp: een belangrijk thema voor een groeiende gemeenschap. We faciliteren ontmoeting in en vertegenwoordiging vanuit de wijk. Daarnaast zorgen we voor een gemeente die er voor je is bij zorg en ondersteuning.
  • Duurzaam dorp: we dragen allemaal bij aan een gezondere planeet voor onze kinderen. We ondersteunen van harte de Coöperatie Voorthuizen Duurzaam. De opgave voor de komende jaren kan alleen effectief met de inzet van windmolens. Hiervoor zullen we gezamenlijk tot een zinvolle en gedragen plaatsing moeten zoeken.
  • Bereikbaar dorp: omleiden van doorgaand verkeer en faciliteren bestemmingsverkeer. Met de aanpak van de rondweg en knooppunt a1/a30 verwachten wij dat de ongewenste verkeersdruk afneemt en Voorthuizen leefbaarder wordt. Een verkeersluw centrum betekent niet een geïsoleerd centrum. We zetten in op fietsverkeer door goede routes en mogelijkheden voor stalling en opladen van e-bikes. Ook belangrijk voor het toerisme.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld