Dynamisch, duurzaam, verbonden

Dynamisch, duurzaam, verbonden

Voorzitter,
Met ‘Dynamisch, Duurzaam, Dichtbij’ gingen wij afgelopen najaar de verkiezingen in, dus u begrijpt dat ik vanavond moet beginnen met wat Pro’98 in dit stuk niet heeft binnengehaald. De ‘D’ van ‘Dichtbij’…, in de titel van het akkoord werd het ‘Verbonden’.

Omdat coalitievorming ook vraagt om compromissen, hebben wij, uiteraard na intensief fractieberaad, geconcludeerd ons goed in deze titel te kunnen vinden.

Een verkiezing waarin wij ons eigen Pro’98-geluid hebben laten horen en zien en een verkiezingsprogramma presenteerden waarmee wij de kiezer hopelijk een goed beeld hebben kunnen geven over onze kijk op de gemeente Barneveld. Ook de informateur bleek, na een tweede gesprek weliswaar, overtuigd dat onderhandelingen met Pro’98 een vruchtbare optie zouden kunnen zijn.
Na twaalf jaar belandde Pro’98 weer in serieuze coalitie-onderhandelingen. Een wereld die voor mij als onderhandelaar onbekend was. Een periode die de intensieve verkiezingstijd nog eens met een maand verlengde, maar zeker ook een dynamiek waarin wij als partij onze standpunten de ruimte konden geven.

Pro’98 heeft met veel plezier bijgedragen aan het akkoord dat nu voorligt. Een welgemeend woord van dank aan de collega-onderhandelaars waarmee wij op een zeer constructieve en prettige wijze hebben nagedacht over een agenda voor onze gemeente.

We hebben kunnen discussiëren over wat ons verbindt, maar zeker ook gesproken over waarin wij van elkaar verschillen. Met voor mij persoonlijk altijd in het achterhoofd dat samenwerking versterkt wordt door te herkennen en erkennen waarin je van elkaar verschilt. We zijn tenslotte een dynamische samenleving waarin wij als politiek samen willen werken, maar zeker ook als inwoners samen willen leven.

Ik hoop dat de kiezers die hun stem hebben uitgebracht op Pro’98 zich, net als de fractie, kunnen herkennen in de inhoud van dit stuk. Een akkoord waarin weer ruimte is gemaakt voor cultuur met o.a. Be-Creative ambtenaren, structurele subsidie voor het Schaffelaartheater en een geactualiseerd cultuurbeleid.

Een coalitie die haar verantwoordelijkheid wil nemen als het gaat om verduurzaming en ziet dat groen niet alleen mooi is, maar ook functioneel als schild tegen de zon en als buffer om regenwater op te vangen. Volksgezond krijgt de noodzakelijke aandacht o.a. door inspanningen om de luchtkwaliteit te verbeteren en bewegen te stimuleren door dit nog beter te faciliteren.

Een akkoord waarin sport- en culturele verenigingen, maar ook initiatieven die Barneveld glans geven een steuntje in de rug kunnen krijgen. Wij gaan werken aan een bredere onderwijsvisie en onderzoeken behoefte aan diverse vormen van voortgezet onderwijs. En met de portefeuille ict, dienstverlening en burgerparticipatie, hopen wij de gemeente een stapje dichterbij de inwoner te kunnen brengen.

Voorzitter,
Als oppositiepartij hebben wij ons afgelopen jaren op een kritische, maar zeker ook constructieve wijze gepositioneerd. In onze nieuwe rol als coalitiepartij zullen wij dat zeker blijven doen. Wij hechten immers grote waarde aan de scheiding van machten en zullen onze kandidaat-wethouder en zijn collega’s op de voor ons vertrouwde wijze gaan volgen.

Dat laat uiteraard onverlet dat wij met veel enthousiasme onze kandidaat-wethouder André van de Burgwal naar voren schuiven om de komende periode niet alleen bij te kunnen sturen, maar om de in dit akkoord uitgezette koers, concreet vorm te gaan geven. Met de portefeuille die Van de Burgwal namens Pro’98 zal gaan invullen, denken wij als Pro’98 een goede bijdrage te kunnen leveren aan dit college.
Dank u wel.

Arjen KorevaarPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld