Duurzaamheidslening; “Duurzaamheid is voor ons allemaal”

Duurzaamheidslening; “Duurzaamheid is voor ons allemaal”

We zetten met de actualisering van deze verordeningen een volgende stap naar meer duurzaamheid. Ik denk dat de noodzaak van dergelijke stappen breed ervaren en onderschreven wordt. Hoe die stappen er precies uit moeten zien is nog al eens een punt van discussie.
Dat geldt ook hier. Ik doel dan op de lening voor zonnepanelen. Voorgesteld wordt die lening alleen mogelijk te maken als de aanvrager plaatsing ervan combineert met andere duurzaamheidsmaatregelen.

Daar is best wat voor te zeggen. Zonnepanelen leveren een hoog rendement; je verdient ze snel terug. Dat geldt minder voor maatregelen zoals isolatie en laagtemperatuurverwarming. En juist die combinatie van maatregelen is het meest effectief.

Daarom is het niet wenselijk, zo stelt het college, op lange termijn alleen zonnepanelen aan te brengen. Want – citaat – ‘De minder of niet rendabele maatregelen worden uitgesteld of niet of nauwelijks uitgevoerd’.

Die conclusie is voor ons te kort om de bocht. Het kan ook zo zijn dat plaatsing van zonnepanelen juist de eerste van een aantal maatregelen is die iemand in de loop van de tijd neemt. Alleen, niet alles kan altijd in één keer. Er hangt immers een financieel plaatje aan.

Daar zit voor ons, voor Pro’98, de kneep. Iedereen, ook zij met een krappere beurs, moet in staat zijn de gang naar meer duurzaamheid te maken. Duurzaamheid is geen zaak voor de elite, maar voor ons allemaal. Een duurzaamheidslening is dan een mooi middel, maar rente en aflossing moeten wel betaald kunnen worden.

Nog twee andere argumenten die voor ons belangrijk zijn. Eén: de zichtbaarheid van zonnepanelen. Ze hebben een positief en vooral stimulerend effect. Als je buren ze hebben ga je er op z’n minst zelf ook over nadenken. Twee: Het is terecht dat de lening ook voor nieuwbouw woningen gaat gelden. Daar zie je te vaak dat er strikt volgens het bouwbesluit wordt gewerkt. Goede isolatie, maar slechts twee of drie zonnepanelen. Ook dan is een lening voor zonnepanelen ‘sec’ een goed middel om tot een volwassen aantal panelen op je dak te komen.

Hilhardt BrulPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld