Jongerenraad komt met aanpak alcohol in het verkeer

Jongerenraad komt met aanpak alcohol in het verkeer

Het aardige van dit burgerinitiatief, dat door onze jongerenraad in de commissie vol overtuiging werd gepresenteerd en verdedigd, is dat zij hiermee agenda bepalend werk hebben afgeleverd.

Waar wij als gemeenteraad nog ‘weleens’ actie/reactie politiek bedrijven, wordt in dit stuk een probleem gesignaleerd, 25% van de ongelukken onder jongeren is alcohol gerelateerd. Wordt onderzoek uitgevoerd, steunverklaringen gevonden en diverse oplossingsrichtingen aangedragen. De overtuiging dat aanpak daadwerkelijk impact kan hebben op dit cijfer, zorgde voor een uiterst gemotiveerd pleidooi in de commissievergadering.

Het raadsbesluit dat vandaag wordt voorgelegd ter instemming is wat de fractie van Pro’98 betreft een lijst met suggesties. Er valt op allerlei punten iets over te zeggen, maar dat doen wij liever op het moment dat het college haar actieplan presenteert. Graag hoor ik nogmaals van het College dat zij de lijst in het Raadsbesluit gebruiken als suggesties en zelf met een afgewogen actieplan te komen, waarbij ook de suggestie van de VVD kan worden meegenomen.

Wat vanavond bevestigd wordt door de raad, is dat alcohol in het verkeer een belangrijk probleem is en grote risico’s heeft op de verkeersveiligheid.

Wij zien het actieplan dan ook vol belangstelling tegemoet.

Arjen KorevaarPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld