Uitstel verhuizing BDSV is mogelijk (minimaal 1 september)

Uitstel verhuizing BDSV is mogelijk (minimaal 1 september)

Op 7 juni 2017 hebben wij raadsbreed een motie aangenomen, waarin wij met elkaar plat gezegd twee zaken hebben afgesproken:

1. De gemeente neemt het initiatief voor een onderzoek naar een ‘denksportcentrum’ .
2. De gemeente zorgt voor een structurele oplossing, voordat de denksportvereniging de huidige locatie moet verlaten.
Heldere doelstellingen. Maar toch bleek die tweede niet zo gemakkelijk. Zoveel ideale locaties zijn er niet in Barneveld, tot die conclusie kwamen zowel de denksportvereniging als de gemeente.

Samen met BI hebben we daarom dit onderwerp opnieuw op de agenda gezet in april. De tijd begon te dringen. Het werd ons duidelijk dat een structurele oplossing voor 1 augustus wellicht te veel is gevraagd. Een tijdelijke oplossing werd het alternatief. Daarmee bleven de kaders vanuit de Raad helder. Er moet een alternatieve locatie liggen voor de denksportvereniging voordat zij de locatie moeten verlaten.

Er liggen nu een aantal oplossingen waarvan er zeker twee op dit moment vrij concreet zijn en de Barneveldse Dam- en schaak vereniging vooral erg enthousiast is over het pluimveemuseum. En dat is goed nieuws, maar realiseren wij ons ook, wel kort dag:

Zeer concreet en volgens mij de enige belangrijke vraag aan de wethouder op dit moment is dan ook: Wethouder Dorresteijn, mocht het nodig zijn voor de verhuizing en alles wat daarbij komt kijken: Tot wanneer kan de vereniging op de huidige locatie blijven om de verhuizing tot een goed einde te brengen? Graag horen wij een concrete datum en daarmee een toezegging.

De motie die nu voor ligt, verandert weinig aan de heldere kaders die er al liggen vanuit de Raad en is bovendien te kort door de bocht menen wij. Met dit voorstel gijzel je het college in de onderhandeling. Dat heeft de indiener zelf ook wat gevoelt denk ik want rond half zes kreeg ik nog een gewijzigde motie toegestuurd met een aantal nuanceringen. Maar voorzitter, we moeten dit helemaal niet willen. Niet ten opzichte van andere verenigingen niet en niet ten opzichte van het goede overleg wat nu plaatsvindt tussen de gemeente en de dam en schaak vereniging. En dan laat ik het verzoek van de indiener om de sloop van het gebouw voor onbepaalde tijd op te schorten en de consequenties daarvan maar even voor wat het is.

Conclusie voorzitter: Ik denk dat de belangrijkste vraag die nu op tafel ligt voor de vereniging, zojuist door mij is gesteld. En dan zou ik zeggen, heb morgen een goed gesprek met elkaar en kom er samen uit! Ik heb daar alle vertrouwen in!Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld