Visie Openbaar Vervoer

Visie Openbaar Vervoer

De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in onze regio. Het is in Arnhem waar de nieuwe ov-concessie wordt voorbereid. Je kunt je dus afvragen wat wij daar als gemeente Barneveld op hebben in te brengen. Is onze OV-visie een papieren tijger, zoals ik in de commissie hoorde zeggen? Of hebben wij, als één van de weinige gemeenten met een eigen visie op dit beleidsterrein, voldoende in huis om, FoodValley-breed, een succesvolle lobby te starten?

De wethouder betoogde dat laatste met overtuiging in de commissievergadering. En Pro’98 wil hem daar in steunen. Er staat immers veel op het spel als het gaat om de bereikbaarheid van onze dorpen. Het kan niet zo zijn dat de provincie zich voor wat betreft een deel van het openbaar vervoer aan haar verantwoordelijkheid onttrekt. Dat betekent dat maatwerk voor gebieden waar geen openbaar vervoer met dienstregeling kan rijden niet voor rekening van de gemeente kan en mag komen.

Naast die interne bereikbaarheid is er, terecht, ruim aandacht voor de externe bereikbaarheid. Een directe treinverbinding met Apeldoorn is daar een belangrijk onderdeel van. Het college gaat daarbij voor een intercitystop op Barneveld Noord en/of voor de mogelijkheid van een sprinterdienst met stations in Barneveld Noord, Stroe en Apeldoorn West. Je kunt twisten of zo’n twee sporen aanpak – nog 1 keer de woordspeling – strategisch de beste keuze is. Wij denken van niet, maar ik heb goed gehoord dat ook de wethouder voorkeur voor een sprinterdienst heeft.

Tot slot, voorzitter, onderstrepen wij graag de noodzaak van meer bekendheid voor al die andere vormen van openbaar vervoer. Automaatje, valleihopper, OV-fiets, de mogelijkheden zijn legio maar je moet ze wel kennen.

Hilhardt BrulPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld