Grondtoepassing Vink (deel 2)

Grondtoepassing Vink (deel 2)

Voorzitter ik heb goed geluisterd naar de bijdrage van Lokaal Belang, met betrekking tot de toegevoegde informatie die na 9 november naar buiten zou zijn gekomen en betrekking heeft op de motivatie voor dit interpellatiedebat van Lokaal Belang. Voor zover ik het betoog heb kunnen doorgronden, waren alle stukken tijdens de vergadering van 9 november voor handen. Pro’98 constateert dat zij de toegevoegde waarde van dit debat niet ziet ten opzichte van de eerder ingelaste vergadering.

Wat Pro’98 betreft is het college voortvarend aan de slag gegaan met de wensen die door alle fracties zijn geuit op 9 november. Meerdere onderzoeken zijn gestart, schriftelijke vragen worden verwerkt, de resultaten staan op de planning. Nu wacht ons als raad geduld om het college haar werk te laten doen.

Deze discussie vanavond lijkt een herhaling van een eerdere. Ware het niet dat LB wellicht meent terug te moeten komen op haar “eens maar nooit meer” uitspraak.

Wat Pro’98 betreft wachten wij op de resultaten uit de opgestarte onderzoeken. Wij hebben begrepen dat deze medio februari beschikbaar zullen zijn. Het is, zeker ook in het belang van de inwoners, goed om inhoudelijk met elkaar verder te spreken op het moment dat wij beschikken over informatie die ook daadwerkelijk nieuwe inzichten aan het debat toevoegt, anders dan het uitwisselen van herijkte inzichten vanavond.

Wij roepen het college wel op om communicatie naar inwoners ook in ‘cc’ aan raadsleden te verstrekken. Dat u, op verzoek van deze raad, op hen focust is goed, maar wij blijven graag gelijktijdig geïnformeerd.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld