Bijdrage tweede wijziging verordening Starterslening gemeente Barneveld

Bijdrage tweede wijziging verordening Starterslening gemeente Barneveld

Over het voorstel wat we nu bespreken kan ik op zich kort zijn. Tijdens de bespreking van de rapportage Faseren en doseren woningbouw heeft de fractie van Pro’98 er bij het college op aangedrongen om spoedig met een voorstel te komen om de starterslening te verhogen gelet op de stijgende woningprijzen, waarmee deze verhoging naar onze mening gepaard zou moeten gaan.

Het voorliggende voorstel wat voorziet in een extra dotatie en het aanpassen van de aanschafprijs kan op onze instemming rekenen.
Gelet op de eerdergenoemde stijgende woningprijzen vinden wij het daarnaast passend om de hoogte van de maximale starterslening te verhogen naar € 30.000,00 om daarmee starters op onze woningmarkt een goede eerste kans te geven.

Daarom hebben wij het amendement dat zojuist door de SGP is ingediend mede ondertekend.

Suzanne WassinkPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld