Externe commissie zandaffaire

Externe commissie zandaffaire

Dit initiatief tot een onderzoek past heel goed bij de fasering die wij als Pro’98 hebben willen aanbrengen in dit proces. Eerst duidelijkheid voor de inwoners en helderheid over de feiten.

Pro’98 hecht er waarde aan dat het resultaat van het onderzoek een evaluatie is van een dan hopelijk voltooid proces, dus inclusief behandeling van de nog te ontvangen onderzoeken in deze raad. Dat gedeelte kan dan ook door de onderzoekers worden meegenomen in hun proces analyse.

De conclusies uit dit onderzoek geven de raad de mogelijkheid om terug te kijken op hoe deze crisis zich heeft ontvouwen, wat de rol van College, de gemeentelijke organisatie, maar zeker ook van ons als raad hierin is geweest en welke leerpunten wij hieruit kunnen destilleren.

Kortom, wij ondersteunen dit wijze en constructieve voorstel van harte!Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld