Nieuw dorpshuis Voorthuizen!

Nieuw dorpshuis Voorthuizen!

De fractie van Pro’98 is blij dat er na een lang proces van ontwikkeling vanavond een voorstel ligt voor het vaststellen van de locatie en de te realiseren voorzieningen van onder meer dorpshuis ’t Trefpunt, een sporthal, een school en een beachcourt. Pro’98 is verheugd dat de inwoners van Voorthuizen weer zullen beschikken over een volwaardige voorziening. Het voorgestelde besluit is van grote betekenis voor zowel de inwoners als de betrokken verenigingen.

We moeten ook constateren dat niet iedereen in Voorthuizen blij is met de gekozen locatie van de bebouwing of de voorgenomen uitvoering ervan. Uit de beantwoording van de zienswijzen wordt ons duidelijk dat weliswaar niet aan alle bezwaren tegemoet gekomen kan worden, maar dat daartoe wel de uiterste inspanningen zijn verricht.  
In de uitkomsten daarvan kunnen wij ons vinden.

Tijdens de commissievergadering heb ik het college gevraagd naar het ontbreken van enige communicatie met de omwonenden gedurende de periode van de eerste inloopbijeenkomst in 2016 tot aan januari 2018. De toelichting van de wethouder hierop was helder en verduidelijkte het proces wat gedurende die twee jaar doorlopen is. Desalniettemin wil onze fractie het college meegeven om bij dossiers waarbij er zoals in dit geval duidelijk sprake is van veel belangstelling en betrokkenheid vanuit de buurt, hen tussentijds van een update te voorzien.

Het voorstel wat nu voorligt vindt Pro’98 een mooie toevoeging aan Voorthuizen en wij stemmen dan ook van harte met het voorstel in.  

Suzanne WassinkPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld