Evenementen en promotiebeleid

Evenementen en promotiebeleid

Barneveld en de jongeren
Wil je als jongere prettig wonen in een gemeente, dan mag je van een gemeentebestuur verwachten dat er zorg en aandacht is voor wonen, naar school gaan, werken en recreëren. Vooral bij de rekreatie – de vrijetijdsbesteding – mankeert er nog wel het een en ander in onze gemeente. Een beleid waarin meer aandacht is voor kultuur en bevordert dat er meer evenementen in Barneveld mogelijk zijn, zal de passieve rekreatie positief beïnvloeden.

Rekreatie en Kultuur wordt hier overigens met een K geschreven in plaats van met een C. Dat mocht nog in 1994, toen Pro Barneveld zijn eerste verkiezingsprogramma schreef.

Voorzitter, inmiddels 24 jaar later en twee jaar na het indienen van ons voorstel om het evenementenbeleid actief op te gaan pakken, staat Barneveld er heel anders voor. Dit college ondersteunt evenementen in onze gemeente. Een van de verschillen in aanpak is hier in deze raadszaal al direct zichtbaar, de portefeuillehouder bij dit onderwerp, is niet zoals de afgelopen 24 jaar; de burgemeester, met het oog op de veiligheid en openbare orde, maar wethouder van de Burgwal, verantwoordelijk voor cultuur en evenementenstimulering.

Wij willen de wethouder bedanken voor het gewijzigde raadsvoorstel wat wij hebben ontvangen, waarin op verzoek van pro’98 promotie is gewijzigd in stimuleren. Het gaat namelijk niet alleen om campagnes op social media, maar ook om het begeleiden van de evenementenorganisatoren.

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het echt kan helpen als de gemeente je als initiatiefnemer af en toe wat op weg helpt. Een evenementen coördinator die oog heeft voor het stimuleren van evenementen, kan hier een belangrijke rol in spelen. Ook om te zorgen dat succesvolle evenementen succesvol kunnen blijven en de initiatiefnemers hun enthousiasme niet verliezen.

Een ander onderdeel van het voorstel van Pro’98 2 jaar geleden was dorpspromotie per kern. Geen Daarombarneveld voor bijvoorbeeld Voorthuizen, maar per dorp eigen keuzes. Ook dit wordt opgepakt.

Voorzitter, ik sluit af met de oproep aan het college om de organisatoren van alle bestaande evenementen intensief bij dit beleid te betrekken. Zij zijn ervaringsdeskundigen. Ga het gesprek open in, wellicht dat dit leidt tot een andere verdeling van evenementenlocaties of andere nieuwe inzichten.

We gaan in ieder geval een mooie zomer tegemoet in een steeds meer bruisende gemeente!

Frank van der Lubbe