Strategische Agenda FoodValley

FoodValley logo

Strategische Agenda FoodValley

De vorming van een nieuwe strategische agenda is een natuurlijk moment om met deelnemende partijen na te denken over de thema’s waarop wij ons focussen in de regio FoodValley. Daarbij zijn wij zeer tevreden met de toenemende aandacht voor gezondheid en duurzaamheid ten opzichte van huidige Strategische Agenda. Wij zien dat wij daar als regio elkaar in kunnen versterken, zoals wij dat landelijk vanuit de FoodValley eerder al hebben gedaan als het gaat om lobby voor infrastructurele verbeteringen en openbaar vervoer.

In Triple Helix verband is het wel zaak om als gemeenten een positie in te blijven nemen die past bij een overheid. Zowel bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden moeten in die samenwerking hun eigen rol blijven vervullen en daarover ook blijven communiceren, om reële verwachtingen overeind te houden.

Ik ben buitengewoon blij met de inspanning die door de voorzitter van de Barneveldse Industriële Kring, Gijs Eikelenboom, wordt geleverd, door de voorzittersrol van deze commissie voor vernieuwing van de strategische agenda in de FoodValley Helix op zich te nemen. Precies de toewijding vanuit de andere poten van de helix waar wij altijd aandacht voor hebben gevraagd. Dat deze aanzet voor een vernieuwde strategische agenda nu vanuit deze helix wordt vormgegeven, is alvast een mooie opmaat!

Wij moeten onszelf de komende periode de vraag willen stellen, wat doen wij nu in FoodValley verband waar wij over 10 jaar van kunnen zeggen, “kijk, dat hebben toch maar mooi in gang gezet”. Ik zie daar nu al voorbeelden van, zoals bijv. het PEC. Daar waar wij de schaal van de regio gebruiken om ecologisch, economisch en in het belang van de volksgezondheid stappen te maken die ons gezamenlijke belang dienen.

De fractie van Pro’98 kan zich goed vinden in de concept reactie die het college van B&W heeft opgesteld.

Arjen KorevaarPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld