Afspraken maken over Luilakken

Afspraken maken over Luilakken

Net zoals voorgaande jaren, is de “Luilak-traditie”, onderwerp van gesprek geweest in onze gemeente in de weken na Koningsdag. De burgemeester heeft tijdens de commissievergadering aangegeven dat hij geen besluiten neemt over de toekomst van het Luilakken, maar dat deze bal bij de Raad ligt. Samen met CDA, Christenunie en Burger Initiatief hebben wij deze bal opgepakt. Wij zijn namelijk gezamenlijk van mening dat we het Luilakken niet moeten verbieden, maar wel duidelijke afspraken moeten maken. De burgemeester heeft vanochtend in de beantwoording van vragen van het CDA aangegeven met de jongeren in gesprek te willen gaan over:

–       Verkeersveiligheid
–       Aanvangstijd
–       Routes en het vermijden van bijvoorbeeld verzorgings- e verpleegtehuizen
–       Voertuigen waar gebruik van wordt gemaakt (geen motoren)

Wij dienen een motie in vreemd aan de agenda. Met deze motie willen we richting geven aan dit gesprek en de afspraken die hieruit zouden moeten voortvloeien. Hiermee heeft de burgemeester een politiek mandaat om tot afspraken te komen, waardoor de komende jaren gehandhaafd kan worden wanneer deze afspraken niet worden nagekomen.

Frank van der Lubbe

 Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld