Inflatie van de interpellatie

Inflatie van de interpellatie

De ChristenUnie wilde vanavond het proces rondom de vele vragen en interpellatie debatten aangevraagd door Lokaal Belang bespreken, nu het laatste debat om onduidelijke redenen weer is ingetrokken. Pro’98 vindt dit niet het moment, terwijl de onderzoeken nog lopen, om over procedures te gaan debatteren en zei daarover:

Het moet mij van het hart dat we inmiddels kunnen spreken van inflatie van de interpellatie. Wat Pro’98 betreft snijdt het stuk van CU zeker hout, een interpellatie verzoek moet vooral niet verworden tot een politiek spelletje door deze maar even ‘aan te houden’, gemotiveerd door oneigenlijke argumenten en twijfelachtige verwijten. Maar wij willen deze wijze van handelen onderdeel laten vormen van het debat dat zal plaatsvinden na publicatie van het rapport Eenhoorn. Het lijkt me als raad goed dat wij zorgvuldig met ons eigen instrumentarium om gaan en voorkomen dat onze instrumenten hun kracht verliezen. Een timmerman is met een hamer in staat om iets moois op te bouwen, maar met diezelfde hamer kan hij een huis afbreken. Ik ga er vanuit dat wij hier allemaal in de politiek zitten om het huis een beetje mooier te maken en niet om het te slopen.

Arjen KorevaarPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld