Groeiambitie of bloeiambitie?

Groeiambitie of bloeiambitie?

Sinds afgelopen jaar is Pro’98, na twaalf jaar oppositie, onderdeel van het gemeentebestuur. De Pro contouren (dynamisch, duurzaam en dichtbij) zijn duidelijk zichtbaar in het nieuwe beleid, mede dankzij onze wethouder Andre van de Burgwal.
Het groene rondje om de kern Barneveld, dorpspromotie en ondersteuning bij evenementen, groenere winkelgebieden, burgerparticipatie, het nieuwe dorpshuis in Voorthuizen, het maximaal inzetten van zonnepanelen, het voortouw nemen in de fijnstofreductie, de aanpak van laaggeletterdheid, het lokaal organiseren van het leerlingenvervoer, de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven, een gecombineerde skeeler/ atletiekbaan en cultuureducatie zijn enkele voorbeelden waarin nu echt actie wordt ondernomen.

Het woord cultuur kwam in de vorige kadernota vier maal voor. In deze kadernota 23 keer. Er wordt door dit college eindelijk weer serieus gewerkt aan de cultuuragenda.

We maken onderdeel uit van de coalitie, maar we hebben ook onze eigen agenda scherp voor ogen. We willen innovatief zijn als het gaat om duurzaamheid. We willen afspraken maken over het opvangen van hemelwater. We willen dat bewoners meedelen in de voordelen van duurzame energie en als gemeente zelf investeren in windmolens.  Dan houden we de regie in handen. We willen toekomstgericht bouwen. Waar nu behoefte is in nieuwe wijken voor kinderopvang, starterswoningen en onderwijsaccommodaties, is straks meer behoefte aan ouderenwoningen, thuiszorglocaties en zorgcentra. We willen daarom flexibel bouwen met oog voor kwaliteit. We kunnen ons geen naïviteit veroorloven en zullen echt meerdere jaren vooruit moeten plannen. We willen duurzame mogelijkheden voor vervoer verkennen, maar ook praktische oplossingen bieden voor huidige vervoersknelpunten. De vaccinatiegraad moet echt omhoog in onze gemeente. Daarvan zijn alle partijen zich inmiddels bewust. Ook blijven we investeren in arbeidsplaatsen, een goed ondernemersklimaat en een circulaire economie.

Om tekorten op jeugdzorg op te vangen, maar ook te kunnen door ontwikkelen heeft dit college een aantal lastenverzwarende maatregelen voorgesteld. Door deze maatregelen blijven wij een financieel gezonde gemeente.

En dat is belangrijk. We groeien harder dan ooit te voren en de werkloosheid is lager dan ooit te voren. Dat is geen reden tot achterover leunen, maar juist het moment om goed na te denken over wie wij als gemeente willen zijn. Daar willen we het komende jaar met onze inwoners over in gesprek.  Pro’98 vindt dat de kwaliteit van onze gemeenten voor de kwantiteit gaat. Groei is geen doel op zich en bovendien tijdelijk. Hoe leefbaar is onze gemeente als we onze top hebben bereikt? Hoe zorgen we dat er voldoende voorzieningen tegenover deze groei staan, hoe zorgen we dat we een groen en toegankelijke gemeente worden en blijven? En hoe zorgen we er voor dat we een gemeente zijn, waar je kunt zijn wie je bent? Of je nu vluchteling, homo of hetero bent, in de schuldsanering zit, of als zzp-er even krap zit. Iedereen moet zich hier in onze gemeente thuis voelen.

Pro’98 wil hier duurzame keuzes in maken voor de toekomst.

Frank van der LubbePro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld