Regio Deal

Regio Deal

Vandaag is het de tiende van de maand, en dus de trekking van de Staatsloterij. Ik zal ongetwijfeld achterblijven met het idee dat ik door deelname goede doelen steun, want de kans op winst is verwaarloosbaar.

Tijdens de discussie in de commissie kregen we het idee dat sommigen menen dat iets soortgelijks geldt voor de Regiodeal Food Valley. Een loterij met louter nieten. Maar in dit geval is de kans op een ‘eigen geldje’ meer dan 100%. Met onze inleg maken we onze regio duurzamer, gezonder, innovatiever en slimmer. Via drie sporen kunnen ondernemingen, kennisinstellingen en burgers van onze gemeente meewerken en denken aan een schonere en betere omgeving.

Die opbrengst is ons de prijs van het lot al waard. Met eigenlijk alleen de kanttekening die we ook in de commissie al maakten: We vragen het college nadrukkelijk het oog niet uitsluitend te richten op het eerste spoor, en de agrarische sector, maar zeker ook op het tweede en derde spoor, waarvoor we binnen de gemeente kennisinstellingen en innovatieve ondernemingen paraat hebben.

Dan wordt het pas een echt evenwichtige hoofdprijs.