Garantstelling Coöperatie Voorthuizen Duurzaam

Garantstelling Coöperatie Voorthuizen Duurzaam

Wij hebben als gemeente grote ambities als het gaat om verduurzaming. De realisatie daarvan vraagt om grote organisatorische inspanningen, maar zeker ook om concrete resultaten. De garantstelling voor Coöperatie Voorthuizen Duurzaam levert een bijdrage aan beide doelen. Organisatorisch steunen we als gemeente dit initiatief financieel, concreet betekent dit dat er zonnepanelen geplaatst zullen gaan worden, die zonder gemeentelijke ondersteuning niet gerealiseerd zouden zijn.

Dit concept is voor de gemeente Barneveld nieuw, dit betekent voor coöperatie Voorthuizen Duurzaam dat dit project door vele ogen met veel interesse zal worden gevolgd. Het project zal een referentiepunt vormen voor nog te ontwikkelen initiatieven in de toekomst.

Wat wij als Pro’98 waarderen is dat het initiatief uit de samenleving is gekomen, het ziet er financieel verantwoord uit en zorgt er in de praktijk voor dat de doelstellingen die Barneveld heeft geformuleerd, dichterbij komen.

Wij zien uit naar de evaluatie van het eerste pilotproject, maar willen nog wel graag van de wethouder horen, hoe zij met initiatieven om wil gaan die zich eventueel nog voor die tijd aandienen? Bij een vergelijkbaar project klinkt dat logisch, maar bij initiatieven die andere bronnen benutten, is het nog maar de vraag welke lessons learned relevant zijn? En wat te doen als het budget opgebracht uit crowdfunding een obstakel blijkt?Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld