Vernieuwbouw JFC

Vernieuwbouw JFC

De jeugd heeft de toekomst. In onze gemeente volgt meer dan 20% van de bevolking een vorm van onderwijs. Onderwijs is belangrijk om mee te kunnen doen, want dit ontwikkelt de sociale vaardigheid en bevordert verbinding en dialoog.

Het Johannes Fontanus College geeft met dit plan aan daar oog voor te hebben, waarbij het duidelijk niet alleen om stenen gaat, die faciliteren, maar in dit geval ook heel duidelijk het doel dient om de nieuwe manier van onderwijs tegemoet te komen. Dat verdient een compliment. Goed om te constateren dat de school over voldoende veerkracht beschikt om deze stap nú te zetten, inclusief voorfinanciering gedurende de periode 2020 tot 2024.

Voorzitter, goed onderwijs verdient goede huisvesting. Voor Pro’98 is het daarnaast belangrijk dat bij toekenning van budgetten voor vernieuwbouw de gemeente oog heeft voor samenwerking en/of verbinding tussen scholen en verenigingen. Ik sprak in de commissievergadering al over multifunctioneel gebruik. Wij gaan ervan uit dat dit plan daar zeker een bijdrage aan kan leveren.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld