Auteur: Martin Lentink

Barneveld – Energietransitie, van het gas af, klimaatneutraal – zomaar wat termen die in de afgelopen tijd regelmatig voorbijkwamen. Wat betekenen die termen voor u als bewoner van een huis?...

De jeugd heeft de toekomst. In onze gemeente volgt meer dan 20% van de bevolking een vorm van onderwijs. Onderwijs is belangrijk om mee te kunnen doen, want dit ontwikkelt de sociale vaardigheid en bevordert verbinding en dialoog.
Vandaag is het de tiende van de maand, en dus de trekking van de Staatsloterij. Ik zal ongetwijfeld achterblijven met het idee dat ik door deelname goede doelen steun, want de kans op winst is verwaarloosbaar.
De helft minder CO2 Dat is het doel van het Parijs-akkoord waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd, en ook het doel van het onlangs gesloten Nederlands Klimaatakkoord. Dat betekent dat we met zijn allen nog zo’n 10 jaar hebben om een drastische reductie te bereiken in de uitstoot van broeikasgassen en de transitie naar duurzame wijzen van energieopwekking.

Het is lastig om kort na een uitspraak alle overwegingen te bestuderen die de rechters hebben geleid tot het vonnis in de zaak van de pluimveehouders tegen de Staat. We...

De fractie van Pro'98 stelde op 20 februari vragen aan het College van B&W over de verkeerssituatie in Garderen veroorzaakt door het doorgaande vrachtverkeer. Vooral 's zomers levert dit overlast op, maar door eerdere aanpassingen aan de t-splitsing bij de Putbrink is deze sowieso lastig te passeren voor vrachtwagens en bussen.

Bij de vergadering van Plaatselijk Belang Garderen bleek overigens dat de gemeente inmiddels al initiatief heeft genomen om deze situatie te gaan onderzoeken met een twee weken durende verkeersanalyse. Ook kijkt de gemeente naar uitbreiding van 30km-zones en bekijkt waar de zebra bij de Putbrink is gebleven. De fractie van Pro'98 vroeg in de Kadernota 2018 ook al aandacht voor deze situatie.
Het begon eigenlijk bij Arjen Korevaar. Die woont in Veller, aan de rand van de gemeente, dicht in de buurt van een aantal grote pluimveehouderijen. En las een artikel over een onderzoek van de Universiteit van Utrecht over longklachten in de buurt van pluimveehouderijen rondom Tilburg. Uit dat onderzoek bleek een relatie tussen de aanwezigheid van die pluimveehouderijen en een verhoogd risico op longaandoeningen. We wilden toen wel weten hoe dat dan in onze omgeving zit, en Arjen kwam op een site onbeschermd een grafiek tegen waarop een grote rode vlek over een deel van de gemeente lag. Ook bij Veller trouwens.

Naar aanleiding van het bericht over de bomenkap aan de Van Zuijlen van Nieveltlaan hebben we de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W:   Geacht College, Op grond van artikel...

Geacht College, Op grond van artikel 37 van de Organisatieverordening wil ik schriftelijke vragen stellen over het voorkomen van (te) hoge fijnstofconcentraties in de gemeente Barneveld en de (mogelijke) gevolgen voor de volksgezondheid.