Auteur: Martin Lentink

De fractie van Pro'98 stelde op 20 februari vragen aan het College van B&W over de verkeerssituatie in Garderen veroorzaakt door het doorgaande vrachtverkeer. Vooral 's zomers levert dit overlast op, maar door eerdere aanpassingen aan de t-splitsing bij de Putbrink is deze sowieso lastig te passeren voor vrachtwagens en bussen.

Bij de vergadering van Plaatselijk Belang Garderen bleek overigens dat de gemeente inmiddels al initiatief heeft genomen om deze situatie te gaan onderzoeken met een twee weken durende verkeersanalyse. Ook kijkt de gemeente naar uitbreiding van 30km-zones en bekijkt waar de zebra bij de Putbrink is gebleven. De fractie van Pro'98 vroeg in de Kadernota 2018 ook al aandacht voor deze situatie.
Het begon eigenlijk bij Arjen Korevaar. Die woont in Veller, aan de rand van de gemeente, dicht in de buurt van een aantal grote pluimveehouderijen. En las een artikel over een onderzoek van de Universiteit van Utrecht over longklachten in de buurt van pluimveehouderijen rondom Tilburg. Uit dat onderzoek bleek een relatie tussen de aanwezigheid van die pluimveehouderijen en een verhoogd risico op longaandoeningen. We wilden toen wel weten hoe dat dan in onze omgeving zit, en Arjen kwam op een site onbeschermd een grafiek tegen waarop een grote rode vlek over een deel van de gemeente lag. Ook bij Veller trouwens.

Naar aanleiding van het bericht over de bomenkap aan de Van Zuijlen van Nieveltlaan hebben we de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W:   Geacht College, Op grond van artikel...

Geacht College, Op grond van artikel 37 van de Organisatieverordening wil ik schriftelijke vragen stellen over het voorkomen van (te) hoge fijnstofconcentraties in de gemeente Barneveld en de (mogelijke) gevolgen voor de volksgezondheid.