Bestemmingsplan Paalhoeve

Bestemmingsplan Paalhoeve

Dit is winst voor het landschap. Dat is het eerste waar je aan denkt bij dit voorstel. Geen 150 chalets en andere bouwwerken meer op dit perceel. In
plaats daarvan 10, weliswaar zeer ruime, woningen plus de herbouw van 3 voormalige recreatiewoningen.

Over dat aantal, de omvang en de doelgroep van die 10 grote woningen kun je twisten. Maar je moet ook realistisch zijn en vaststellen dat een maatwerkoplossing in deze vorm hier, zeker uit landschappelijk oogpunt, op zijn plaats is. En, voeg ik toe, een oplossing die in lijn is met het
dorpsontwikkelingsplan van Kootwijk. Dit voorstel is niet alleen het sluitstuk van een lange geschiedenis met camping de Paalhoeve. Het is ook één van de eerste successen in de aanpak en transformatie van oude recreatieterreinen. Ik hoor graag van de wethouder of er meer zullen volgen.

Toen we dit voorstel in de commissie bespraken kregen twee zaken vooral de aandacht. In de eerste plaats het aanvankelijke voornemen om een deel van de Paalhoeveweg voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten. Het college ziet daar nu vanaf. Zij komt daarmee tegemoet aan de wens van verschillende aan- en omwonenden. Hun zienswijze heeft dus zin gehad.

In de tweede plaats werd gepleit voor het open houden van het bospad. De ontwikkelaar heeft dit nu toegezegd. Hij legt het vast in de koopovereenkomst met de nieuwe eigenaren. Twee vragen daarover:
1. Moeten we dat ook planologisch vastleggen (zie het amendement van de CU)
2. Wat betekent dit in de praktijk aangezien er een tweede, andere, grondeigenaar is?

Hilhardt BrulPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld