Regionaal gepolder (Regionale Energie Strategie)

Regionaal gepolder (Regionale Energie Strategie)

Voor het vaststellen van het klimaatbeleid heeft de rijksoverheid teruggegrepen op een traditionele, oer-nederlandse werkwijze: polderen. Het heet niet voor niets zo. Alle eventuele stakeholders met elkaar om tafel zetten om een voor allen aanvaardbare oplossing op te stellen. En meestal werkt het nog prima uit ook, denk maar aan het Akkoord van Wassenaar.

Een van de elementen van de uitkomst van dat gepolder is dat de uitvoering voor een belangrijk deel wordt uitbesteed, niet aan provincies of gemeenten, maar aan een niet bestaande bestuurslaag in de vorm van regio’s. Dat is op zich al curieus, iets uitbesteden aan iets dat niet zelfstandig besluiten nemen kan, maar gezien het gemeentegrens-overschrijdende karakter van veel van de te verwachten maatregelen niet onlogisch. Je probeert de besluitvorming neer te leggen waar die praktisch gezien het beste past.

De uitkomst van het landelijk gepolder wordt dus regionaal gepolder. En dat blijkt ook uit het voorliggende Startdocument. En opnieuw hoeft dit helemaal niet bezwaarlijk te zijn, integendeel. Maar Voorzitter, we moeten er wel voor blijven zorgen dat we als verantwoordelijk bestuursorgaan wel aan de bal blijven en kunnen blijven. We hadden het er in de commissie al over. En ook onze collega’s in andere regio-gemeenten leggen daar de vinger op.

Martin LentinkPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld