Windenergie blijft noodzakelijk

Windenergie blijft noodzakelijk

410ppm. Daar staan we nu. En nog steeds neemt de CO2 concentratie in de atmosfeer toe. En daar gaat het hier om: als we niet snel onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terugdringen, zal die concentratie blijven stijgen.

Eerder al namen we als raad doelen aan om zo spoedig mogelijk over te stappen op duurzame energie. En het is al een tijdje duidelijk dat we onze doelstellingen voor 2020 niet halen.

Vóór de verkiezing van de huidige raad wezen we er al op dat voor het halen van onze doelen de inzet van windenergie noodzakelijk is. En dat is nog steeds zo, nu misschien nog wel meer dan toen. We hebben ingestemd met een procedure die zorgvuldig vaststelt wat daarvoor de meest geschikte locaties zijn, zonder daarbij vooraf voorkeuren voor de ene of de andere locatie uit te spreken. Voorzitter, deze motie beoogt nu juist één specifieke locatie a priori uit te sluiten. Wij vinden dat willekeur en unfair tegen de andere burgers van de gemeente Barneveld. We zullen de motie daarom niet steunen, want we zijn er voor álle burgers.

Martin LentinkPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld