Geen voorkeursbehandeling, maar totaalafweging windenergie

Geen voorkeursbehandeling, maar totaalafweging windenergie

In een eerste aanzet tot deze bijdrage was ik eigenlijk van plan geweest om onze bijdrage van oktober letterlijk te citeren. Als een retorisch grapje, maar wel met een ondertoon van ernst. Want de boodschap van Pro’98 is consistent:

1. Voor het halen van onze duurzaamheidsdoelen is windenergie noodzakelijk.
2. Voor het vinden van geschikte locaties daarvoor kijken we naar de hele gemeente, zonder uitzonderingen.

Die boodschap hadden we vorig jaar voor de verkiezingen, na de verkiezingen, in januari, oktober en november… En vandaag.

In januari van dit jaar nam deze raad het besluit een gedegen onderzoek te doen naar alle mogelijke en geschikte locaties en die vervolgens vast te leggen in een Structuurvisie Windenergie, een besluit waar wij toen weloverwogen mee hebben ingestemd.

Wat ons betreft zijn er geen beletselen om door te gaan met de uitvoering van de kaders zoals wij als raad die toen hebben gesteld. We zullen dus voor de motie van de ChristenUnie stemmen.

Martin LentinkPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld