Huisvesting arbeidsmigranten

kombord barneveld

Huisvesting arbeidsmigranten

Barneveld telt volgens dit voorstel zo’n 700 tot 800 arbeidsmigranten, voornamelijk uit Midden en Oost Europa. Een fors aantal, dat alleen maar toeneemt. Deze migranten hebben niet alleen recht op goede arbeidsomstandigheden. Ook verdienen zij verantwoorde huisvesting. Iets, waar het helaas nog wel eens aan ontbreekt.

Het is dan ook goed te constateren dat de gemeente hierin haar verantwoordelijkheid neemt. De kaders en spelregels in dit voorstel hebben dan ook zeker onze instemming. We hopen van harte dat ze er toe bijdragen dat naast overlast zeker ook overbewoning en uitbuiting worden voorkomen.
Pro’98 vindt het daarbij van belang dat deze kaders en spelregels in nauwe samenspraak met de uitzendbureaus zijn opgesteld. Deze bureaus spelen immers een grote rol bij het verblijf van de arbeidsmigranten in onze gemeente. Een rol die ook inhoudt, zo zei de wethouder in de commissievergadering, dat zij heel actief zijn in de individuele begeleiding van deze mensen. Ik memoreer dat nog even, omdat het goed was te horen.
Pro’98 geeft dus graag haar goedkeuring aan dit voorstel.

Hilhardt BrulPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld