Warmtevisie – stevige uitdagingen en stevige onzekerheiden

Warmtevisie – stevige uitdagingen en stevige onzekerheiden

Externalities – Dat is de term die economen gebruiken om schade aan te duiden die wordt veroorzaakt door een economische activiteit, maar die niet in de kostprijs van die activiteit is betrokken.
Zoals bijvoorbeeld de schade aan woningen en gebouwen door de aardgaswinning in Groningen. Of de CO2-uitstoot van de op fossiel brandstoffen gebaseerde energiecentrales. De omzet en winsten van dergelijke activiteiten zitten allemaal in het BNP, de maatstaf voor welvaart, maar de kosten niet.

Het besef begint door te dringen dat we daar op een andere manier naar moeten kijken. Met bijvoorbeeld als gevolg het besluit om in Groningen met de winning te stoppen. En onze energie op een andere manier te gaan winnen. Dat levert stevige uitdagingen op, met ook stevige onzekerheden.

Die vinden we dan ook terug in deze Warmtevisie. Veel weten we nog niet, veel moet nog worden ingevuld. Maar de eerste aanzetten worden wél gegeven, en dat is goed.

In het ProCafé van gisteren een week geleden gaf ‘Huisfluisteraar’ Lars Boelen aan dat je de warmtetransitie het beste heel praktisch kunt aanvliegen: Alles wat je aan warmte vasthoudt door goede isolatie hoef je vervolgens minder van buiten aan te voeren. En maak zoveel mogelijk gebruik van toch al geplande momenten voor aanpassingen aan je huis om ook de andere mogelijkheden tot besparing aan te pakken. Als je een nieuwe vloer wilt, is het misschien ook een goed moment om naar vloerisolatie te kijken.

Die praktische insteek vinden we ook in deze visie: Als de straat toch al open moet, kun je ook andere zaken aanpakken.

Tijdens datzelfde ProCafé hoorden we ook de stem van mensen die huren, en dus van de Woningstichting afhankelijk zijn voor verduurzaming, maar echt gebaat zijn bij de verlaging van hun energielasten. Voorzitter voor hen vroegen we in de commissie al bijzondere aandacht, en dat willen we vandaag graag onderstrepen. We vragen de wethouder ook nu om in nauw contact met de Woningstichting voor huurders de warmtetransitie kostenneutraal te houden.

We hebben hier een goede aanzet. Nu de mouwen opstropen en aan het werk.

Martin Lentink

p.s. Wilt u gratis een ‘deurdranger’ ontvangen om de warmte binnen te houden? Like onze Facebookpagina en maak kans een ‘klimaat-drammetje’!Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld