Maatwerk op Garderbroekerweg

Maatwerk op Garderbroekerweg

Bij de behandeling van dit voorstel in de commissie hebben we onze zorgen uitgesproken over de mogelijke effecten van dit voorstel, met name van de afbreuk die dit kan doen aan de helderheid en duidelijkheid van het functieveranderingsbeleid. De wethouder wees op de gunstige gevolgen, het herstellen van vooroorlogse landschappelijke structuren. En daar zijn wij het inhoudelijk ook mee eens.

De wethouder wees ook op de bestemming ‘Groen’ en het naar zijn idee zo bestendige karakter daarvan. Wij hebben ook daar zo onze twijfels bij. Misschien niet vooroorlogs, maar oud-fractiegenoot Aat Barendregt fulmineerde destijds, terecht, over het wegsnijden van de groene snippers bij de wijziging van het Bestemmingsplan Buitengebied. Daar komt er nu dus eentje voor terug. En wat ons betreft had de eerder voorgestelde bestemming ‘Natuur’ ook best gehandhaafd mogen blijven.

In zijn uitwerking dus een voorstel waarmee we kunnen instemmen, maar onze zorgen blijven en daar willen we een discussie over.

Martin LentinkPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld