Hoe gaan we in de toekomst om met afval?

Hoe gaan we in de toekomst om met afval?

Toen we twee weken geleden dit stuk bespraken in de commissie viel het me op dat het grootste deel van de toegewezen tijd werd besteed aan één enkel onderdeel van het plan, het besluit om met de huidige handelwijze bij de papierinzameling te stoppen.
We kunnen ons erg goed voorstellen dat zo’n besluit de organisaties die het betreft in deze tijden, waarin toch al veel op slot zit, heeft overvallen. Een dergelijke beweging moet je niet, en kún je niet gewetensvol maken, zonder daar de betroffenen de tijd te gunnen in te sporen op de nieuwe situatie. Wij hebben er vertrouwen in dat hier een oplossing in gevonden wordt.

Boven mijn bureau thuis hangt een geplastificeerde quote van Ken Boulding:
“Anyone who believes in indefinite growth on a physically finite planet, is either mad or an economist.”
Iedereen die denkt dat ongebreidelde groei mogelijk is in een inherent beperkte wereld is ofwel gek, of een econoom.

Mijn formatieve jaren waren de jaren 70, die begonnen met N70, het “Natuurbeschermingsjaar 1970”. Twee jaar later waarschuwden Dennis Meadows en zijn ‘Club van Rome’ voor de “Limits To Growth”, de grenzen aan de groei. En de seventies eindigden met de eerste Wereldklimaatconferentie in Genève, waar een groot aantal wetenschappers waarschuwden voor de klimaatontwrichtende effecten van de verbranding van fossiele brandstoffen. In die jaren, van 50 tot 40 jaar geleden, werden we ons bewust dat we op een beroerde manier omgingen met onze leefomgeving en haar hulpbronnen. Dat doen we nog steeds.

Vanwaar deze persoonlijke geschiedenis? Welnu, als dan in 2020 een middelgrote gemeente in Nederland besluit verbruikte producten niet langer als afval te zien, maar zich intensief te richten op het hergebruik ervan als grondstoffen, is dat zacht gezegd niet voor zijn tijd, maar daarom niet minder belangrijk.

Zeker, het gaat nog om de strategie, het vaststellen van de doelen en de globale route om die te behalen. Maar met leren, gebruik maken van ‘best practices’ hier en elders en het duidelijk zichtbare enthousiasme van het team én, dat mag ook wel eens gezegd, met de grote inzet en input van de burgers van onze gemeente, zullen we de specifieke methodes snel kunnen invullen. Waar het om gaat is dat de fundamentele keuze wordt gemaakt.
Wat Pro’98 betreft gebeurt dat onverkort, en zo snel mogelijk.

Martin LentinkPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld