Brief aan het college van B&W #barneveld2050

Brief aan het college van B&W #barneveld2050

Barneveld 2050

Beste raad, geacht college, voorzitter,

Omdat uw college ons een brief heeft gestuurd, bedacht ik me dat het wel aardig zou zijn u een brief terug te sturen. Niet eentje over punten of komma’s, maar een brief met een wat breder perspectief. We hebben vanavond immers weinig om bij te sturen omdat u ons door alle onzekerheden, enkel wilde ‘informeren’. In aanloop naar de begroting hopen wij op meer duidelijkheid vanuit Den Haag. Wat in de huidige Corona-tijd, ook voor hen, geen gemakkelijke opgave zal zijn.

In uw brief worden een aantal thema’s benoemd, scenario’s geschetst waarlangs de komende begroting gevormd zal gaan worden. Uit de mei-circulaire maken wij op, dat wij het voor het jaar 2021 met een kleine twee ton minder moeten doen uit het gemeentefonds, dan waar we al mee hadden gerekend. Wij zijn blij dat u ons idee – om daarover met de raad van gedachten te wisselen in aanloop naar de begroting – omarmt.

Dat geeft nu even de gelegenheid stil te staan bij keuzes waar wij als Barneveld voor staan. Want voorzitter, met inmiddels bijna 60.000 inwoners is Barneveld uitgegroeid tot een serieuze gemeente. Maar gelegen op een strategisch gunstige plek worden we toch keer op keer weer verrast door de groei die we doormaken. Die groei maakt van Barneveld meer dan die agrarische gemeente van de kip en ‘t ei en meer dan een gemeente die begint daar waar de Randstad ophoudt, niet enkel de poort naar de Veluwe en wij zijn meer dan een gemeente met zijn vele kerken.

Want met een groei van 1000 inwoners (?) jaar op jaar, raken we verder verwijderd van ons ei-imago en schurken we weer wat dichter tegen de Randstad aan. Wij hebben geroepen wat we niet wilden, ook als Pro’98, maar wat willen we dan wel? Zeker als Barneveld in 2050 misschien wel 80.000 inwoners telt.

We kunnen met elkaar vinden in deze raadszaal dat er grenzen zijn aan groei, maar we hebben geen knoppen om dicht te draaien. Tenzij we onze eigen inwoners ook geen nieuwe ruimte meer willen bieden om te wonen en te werken. Een keuze die niemand hier waarschijnlijk wil maken.

En dan hebben we tijdgeest ook nog eens mee. De populariteit van de Randstad lijkt over zijn hoogtepunt heen. Covid-19 leert ons dat het hebben van een buiten voor veel mensen van meerwaarde is. Dat sommigen ook prima een paar dagen in de week thuis kunnen werken en daardoor niet perse naast het werk willen wonen. Snel internet maakte dat al jaren mogelijk, maar nu hebben we dat ook in de praktijk ervaren.

En daarom voorzitter hebben wij gedacht, hoe zou dat nou zijn Barneveld in 2050? Het volgende is een kleine gedachte oefening…

In 2050 hebben we vergroening als doelstelling omarmd, niet enkel vanwege de schoonheid, maar ook als schild tegen de toenemende warmte en droogte. Onze nieuwste wijken vangen regenwater op, houden dit vast en passen het in en om het huis toe. In nieuwe woningen worden schoorstenen niet langer toegestaan, aan een schone lucht dragen wij immers allemaal bij. In 2050 heeft de motie die in de volksmond Poen voor Groen is gaan heten vanuit het daarbij behorende vergroeningsfonds op allerlei plekken in de gemeente gezorgd voor een rijke biodiversiteit. Anno 2020 kunnen we overigens niet wachten op een goede uitvoering van deze motie!

We lopen niet weg voor uitdagingen. Op het gebied van duurzame energie zijn we tot de koplopers gaan behoren. We hebben ingezet op een duurzame energiemix die in het jaar 2050 al zo goed als afgeschreven is, waardoor er ruimte is om in 2050 opnieuw de nieuwste technieken toe te passen. We zijn niet energieneutraal, maar zelfs energiepositief.

We hebben dan een aansluiting op een regiosprinter naar Apeldoorn, een Valleilijn naar Arnhem en geen knooppunt A1/A30, maar een oplossing A1/A30. We realiseren ons uiteraard dat deze verbeteringen zorgen voor blijvende aantrekkingskracht. We zouden daarom de focus op concentratie van voorzieningen in de kern Barneveld los kunnen laten. Wijken hebben dan allemaal een supermarkt, zodat de wegen naar ons gezellige winkelcentrum toegankelijk blijven. Met voorzieningen als scholen, opvang en zorg houden we nadrukkelijk rekening. Door het realiseren van voorzieningen in de wijken, is de leefbaarheid toegenomen, is het voor ouderen gemakkelijker om daar te blijven wonen. Brede, goed onderhouden en vrijliggende fietspaden, maken dat inwoners het centrum perfect met de fiets kunnen bereiken. Door een stop van de regiosprinter in Stroe is dit dorp een heerlijke plaats om te wonen en met het openbaar vervoer wellicht elders te gaan werken. Dit station vormt ook de poort naar de Veluwe en maakt dat het nog steeds pittoreske Garderen optimaal toegankelijk is voor vakantiegangers in eigen land en zakelijke bezoekers die vergaderen op de Veluwe weten te waarderen.

Bij al deze ontwikkelingen hebben we een duidelijk beeld van Barneveld neergezet, eentje die authentiek is ten opzichte van onze buren Ede en Veenendaal. Barneveld als een gemeente die zich met een eigentijds karakter blijft onderscheiden!

Zo’n oefening voorzitter, leert dat we onszelf moeten uitdagen vaker wat verder vooruit te kijken. Wij willen anticiperen op een gemeente Barneveld in het jaar 2050. Zo kunnen we een richting uitzetten. Dat helpt ons als gemeente een antwoord te geven op vraagstukken die nu actueel zijn en wij nu bespreken. Op welke wijze dragen die besluiten bij aan onze toekomstambitie? Want wat doen we als over 10 jaar Bloemendal klaar is? En wanneer zijn we eigenlijk begonnen met nadenken over projecten als De Burgt, Veller en Bloemendal? Als we in 2050 ontwikkelingen willen hebben gerealiseerd, en je rekent terug, hoe lang van te voren moet je dan beginnen met plannen?

Pro’98 wil geen groei-ambitie voor 2050, want dan krijgen we meer van hetzelfde, maar een bloei-ambitie. Daar dienden wij in 2019 tijden kadernota al motie over in.

De discussie moet wat ons betreft zijn hoe wij zouden willen dat Barneveld er in 2050 uitziet.

Hoe groot willen en kunnen we worden?
De Randstad hield volgens meerdere van onze verkiezingsprogramma’s bij Amersfoort op. Maar is dat wel realistisch in 2050?
Kijkend naar nieuwe wijken in Barneveld, doen we onszelf dan niet tekort als we onszelf niet belonen met de voorzieningen van een stad?
Gaan we nog verder bouwen en doen we dat dan in Barneveld of Voorthuizen, in de kernen, in het groen of omhoog?
Hoe voorkomen we toekomstige probleemwijken of juist slaapwijken?
Hoe zorgen we voor activiteiten die passen bij alle doelgroepen in onze samenleving?
Hoe anticiperen we op een vergrijzende bevolking?
Hoe ziet mobiliteit eruit in 2050?

We moeten keuzes gaan maken. Dit zijn geen keuzes die u als college voor ons moet bedenken en op papier moet zetten. Dit zijn politieke keuzes waar wij als raad bij betrokken willen zijn, hard op over willen filosoferen, zoals ik deed in dit briefje. Maar wellicht het belangrijkst, we willen dit doen in interactie met de samenleving. Vormt die visie op Barneveld richting 2050 dan een verplicht routeboek? Wel nee, zeker niet. Maar het focust ons wel weer even op wie we zijn, wat we willen en wat we gaan doen. En wij als politiek nemen onze rol serieus genoeg om daar in de komende jaren vervolgens weer wat aan te willen bijschaven.

Met barneveld2050.nl nemen wij alvast een voorzetje op de discussie. Op Facebook dagen wij inwoners uit mee te denken. Wij willen komend jaar in gesprek met de samenleving, het college en de raad, zodat het college dit als input kan meenemen in de strategische visie en de omgevingsvisie van onze gemeente Barneveld. Deze wens hebben wij in een motie gevat en deze leggen wij bij deze voor aan uw raad. Maar wellicht klinkt deze brief als muziek in de oren van het college, dan is de motie wellicht overbodig.

Met vriendelijke groet,

Arjen Korevaar,
Namens de fractie van Pro’98

P.s. wij hebben kennisgenomen van de jaarrekening over 2019. Deze ziet er keurig uit!Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld