Rouwcentrum De Plantage Barneveld

Rouwcentrum De Plantage Barneveld

Wij zijn tevreden over het plan zoals het nu wordt voorgelegd. Het participatietraject dat volgde op het eerste plan levert nu wel een duidelijk beeld op. De aula wordt verbouwd op een wijze waarmee deze weer als prettig wordt ervaren door bezoekers en functioneel voor de uitvaartondernemers die er gebruik van maken. En dat tegen een vergoeding waarmee het rouwcentrum zich niet uit de markt prijst.

We kunnen met deze ingreep hopelijk weer een aantal jaren vooruit met het rouwcentrum. We maken gebruik van de basis die er al staat, zo gaan we efficiënt en duurzaam om met wat we al hebben. Nieuwbouw kost meer, duurt langer en waarom slopen als er weer iets moois van het huidige pand te maken valt? De voorbeelden van renovaties uit omliggende gemeenten spraken ons tot de verbeelding en zo bleek, de uitvaartondernemers ook.

Met dit plan faciliteren wij als gemeente vooral de traditionele wijze van begraven. Wij willen als Pro’98-fractie het college meegeven dat er steeds meer mensen kijken naar alternatieven zoals crematie, natuurbegraven, maar recent ook bijvoorbeeld resomeren. Bij deze keuzes wordt er vaak uitgeweken naar locaties buiten onze gemeente. Wij hebben begrepen dat u in november een burgerpanel wilt bevragen over bestaande behoeftes als het gaat om natuurbegraven. Wij zouden u willen oproepen deze vragenlijst zo breed mogelijk op te zetten zodat wij ook als raad een goed beeld krijgen van de wensen bij onze inwoners.

Arjen KorevaarPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld