Strategische visie Regio FoodValley

Strategische visie Regio FoodValley

Een stuk vol ambities. Daarmee geeft deze strategische visie een doorkijkje naar een Regio FoodValley klaar voor de toekomst. Vanuit de triple helix hebben meerdere actoren bijgedragen aan dit stuk.

En toch, soms denk je visionair te zijn, doemt de realiteit overal op. Op het vlak van klimaatverandering bijvoorbeeld; we groeien in onze regio uit ons jasje. Onze zandgronden verdrogen. We gebruiken tijdens de warme zomers grondwater om gewassen te redden en drinkwater om onze zwembaden te vullen. Teveel aan stikstof. Er worden helikopters ingezet om steenmeel over onze bossen te verspreiden en zo de biodiversiteit overeind te houden. Zoönose. Komende Tweede Kamerverkiezingen staat het ongetwijfeld met stip in alle verkiezingsprogramma’s. Mobiliteit. We willen alles ontsluiten via snelle fietspaden en OV, maar de huidige realiteit is dat we veel meer gaan thuiswerken en vooral een beroep doen op de digitale infrastructuur.

De impact van Covid-19 op onze samenleving en onze economie is nu al enorm. De vermoeidheid slaat toe, want hoe lang kunnen wij ons nog blijven motiveren tot sociale isolatie en hoe ver zijn onze medische en economische elastieken nog op te rekken tot deze knappen? Jan Terlouw opende het academisch jaar in Franeker met de volgende boodschap: “Het coronaprobleem is een vlaagje, een zuchtje, in vergelijking met de storm die onze kinderen en kleinkinderen gaan meemaken. We zijn bezig de aarde onbewoonbaar te maken. Onze ecologische voetafdruk is veel en veel te groot.” Gelukkig stelde hij ook dat het probleem “volstrekt oplosbaar” is, “We moeten het alleen wel doen.”

Met een gevoel van trots las ik dan ook afgelopen zaterdag in de Barneveldse Krant dat Pro’98 inmiddels zelfs de wereld probeert te redden. U weet wellicht, een stuk geschreven door een voormalig politicus die een poging deed de Markthal overeind te houden. In alle ernst, tijden veranderen en de focus in dit huis is in een aantal decennia behoorlijk verlegd. Maar het kan niet bij visies blijven. Wij zullen allemaal stappen moeten zetten, hyperlokaal in eigen achtertuin, of internationaal om tot afspraken te komen waar alle landen aan bijdragen. En deze strategische visie maakt wat ons betreft voldoende duidelijk op welke terreinen deze stappen regionaal gezet moeten gaan worden om onze economische sectoren vitaal te houden, onze leefomgeving toekomstbestendig en onze bevolking gezond.

Arjen KorevaarPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld