Begroting: Terugblik op gisteravond

Begroting: Terugblik op gisteravond

Als er gesproken wordt over leges en heffingen zien wij dat u een aantal verhogingen hebt toegepast. Wij vinden dat het voor inwoners duidelijk moet zijn waarom voor verhoging wordt gekozen en dat u daarbij perspectief geeft op toekomstige ontwikkelingen. Als die ontwikkelingen wijzigen, dan vinden wij het heel realistisch om deze posten kostendekkend te houden. Zeker als dat de afspraak is die we met elkaar hebben gemaakt. Zo ook voor de afvalstoffenheffing. We zijn op de goede weg en inwoners zijn tevreden. Er vallen zaken te verbeteren en te optimaliseren, zoals de milieustraat, of centrale papier en restafval bakken, maar om nu binnen een jaar de boel radicaal te willen omgooien.

Wij storen ons dan ook aan collega’s die het storend vinden dat enerzijds de begroting meerjarig negatief is, maar anderzijds in de huidige begroting speuren naar zeer beperkte besparingen en de dekking aan het college overlaten. Even tien euro per jaar, per huishouden op de afvalstoffenheffing willen scoren, maar de dekking gemakshalve achterwege laten. Het is de raad die het budgetrecht heeft, daar moeten we zorgvuldig mee om gaan. En als er dan dekking wordt gezocht, is het wel heel gênant om deze te vinden in het budget voor onze statushouders. Los van de inhoud is dit wel een heel opportunistische vorm van politiek. Als wij kijken naar de OZB tarieven in Barneveld en die naast bijv. Renkum leggen, dan zitten wij komend jaar op +/- 300 euro bij een huis van drie ton. In Ede is dat nu al 311 euro en in Renkum ruim 410 euro, en dan is daar de begroting nog steeds niet sluitend.

Voorzitter, we waren gecharmeerd over de wijze waarop BI gisteren sprak over de begroting en dan vooral meerjarig, realistisch en prikkelend. Wat ons betreft dan ook een prima idee om aan draaiboeken te gaan werken zolang de onzekerheden vanuit Den Haag aanhouden. En ook de motie over parkeren vinden wij interessant en zullen daarom steunen.

Arjen KorevaarPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld