Investeren in het Pluimveemuseum

Investeren in het Pluimveemuseum

Het college vraagt om een eenmalig subsidiebedrag van € 200.000 beschikbaar te stellen voor dekking van de investeringskosten in de vernieuwing van het Pluimveemuseum. Een investering in het Pluimveemuseum die nodig is om te kunnen blijven spreken van een toekomstbestendig museum.

Het door het Pluimveemuseum opgestelde ondernemingsplan laat zien dat daar perpectief op is. De fractie van Pro’98 deelt deze conclusie van het college en kan daarom met het voorstel instemmen.Daarbij mag wat ons betreft niet onbenoemd blijven dat dit museum tot nu toe uitsluitend draait op vrijwilligers en daarmee, zo lezen wij in het ondernemingsplan, een positief resultaat realiseert. Zij verrichten dag in dag uit geweldig werk bij het Pluimveemuseum. Dat verdiend een compliment.

Het Pluimveemuseum is daarnaast een publiekstrekker voor onze gemeente en kan middels deze uitbreiding nog beter inspringen op bijvoorbeeld groepen schoolkinderen door het geven van workshops.

Tot slot, hoewel ons is bevestigd dat de plannen doorgang kunnen vinden zonder subsidie van de provincie hoopt onze fractie met het museum dat ook de provincie zal overgaan tot het verstrekken daarvan. Dat zou de inrichting van de tweede hal ten goed komen.
Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten van dat subsidietraject. Zoals aan het begin van mijn betoog aangegeven stemmen wij in met het voorstel.
Wij wensen het Pluimveemuseum en haar vrijwilligers veel succes toe en komen de nieuw ingerichte hal graag bekijken wanneer deze voor publiek opengesteld wordt.

Suzanne WassinkPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld