Reactie open brief Scherpenzeel

Reactie open brief Scherpenzeel

Het college van Scherpenzeel heeft een open brief naar ons gemeentebestuur en naar de inwoners van onze gemeente verstuurd. Daarin worden wij als gemeenteraad aangesproken. Er zou in onze gemeente en bij de gemeenteraad in het bijzonder een onjuist beeld zijn ontstaan over de situatie in Scherpenzeel, aldus het college van Scherpenzeel. Wij hebben de behoefte om vanuit de gemeenteraad, en dus als volksvertegenwoordigers van onze gemeente, hier een evenwichtig beeld tegenover te zetten. Daar hebben de inwoners van Barneveld recht op en daar hebben de inwoners van Scherpenzeel recht op.

Onze gemeenteraad heeft geen vooroordelen ten opzichte van Scherpenzeel. Wel zullen wij als gemeenteraad ten alle tijden de belangen van de gemeente Barneveld behartigen. In dat licht zijn er in onze gemeenteraad vragen gesteld over de scenario’s waar wij eventueel mee te maken kunnen krijgen bij een innigere samenwerking met Scherpenzeel. Met de brief pogen wij het beeld bij te stellen dat wij ons oordeel al hebben geveld. Wij staan er als gemeenteraad open in en respecteren de keuzes die het college in Scherpenzeel maakt.

Wij willen in alle openheid een helder standpunt innemen over hoe wij denken over een formeel overleg over deze gevoelige kwestie met Scherpenzeel buiten het provinciale overleg om. Dit lijkt ons zeer onverstandig en onwenselijk en kan onbedoeld de verhoudingen op scherp zetten. Het is in ons gedeelde belang om na deze provinciale procedure als goede buur verder te gaan, ongeacht de uitkomsten van de provinciale procedure.

Het spijt ons dat wij dit zo kort voor de vergadering hebben moeten indienen. Pas 9 december is de volgende Raadsvergadering waarin wie dit zouden kunnen indienen. Dan is het momentum voorbij.

Frank van der Lubbe

De motie vreemd en open brief lees je HIER.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld