Extra geld naar theater en cultuur

Extra geld naar theater en cultuur

Het had drie jaar geleden niet veel gescheeld of het Schaffelaartheater was in Gooische handen gevallen. Daar was een marktpartij opgestaan die gouden bergen beloofde aan het toenmalige gemeentebestuur. Toen al bleek de weerbaarheid en wendbaarheid van ons Barneveldse theater groot.

Het theater zette alles op alles om ondanks het nog lagere subsidiebedrag met een sluitende begroting te komen. En met succes. Diezelfde weerbaarheid en wendbaarheid heeft als gevolg dat het Schaffelaartheater ook nu, midden in de corona crisis, het vizier naar de toekomst kan richten.

Ondanks dat het theater het de afgelopen jaren heeft moeten doen met een zeer geringe subsidie ten opzichte van andere theaters in het land, is de kwaliteit van ons theater altijd zeer hoog geweest. Het afgelopen jaar heeft het theater opnieuw flinke offers moeten brengen, vanwege de Corona maatregelen. Dat was pijnlijk, maar ook noodzakelijk. De vele vrijwilligers zouden niets liever willen dan weer gastheer en gastvrouw zijn in ons theater. Pro’98 vindt het zeer prijzenswaardig dat het theater een positief resultaat kan laten zien in de begroting voor dit seizoen, ondanks de beperkte middelen die zij heeft en de huidige situatie waar het theater zich in bevind. Daar heeft het theater dan wel deze noodsteun voor nodig en die gunnen wij het theater van harte.

Vol passie werd er in de commissie gesproken door onder andere theaterdirecteur de Wilde maar ook door Muziekschooldirecteur Schukking over cultuurplein 1. Het theater als centrale plek, maar ook als onderdeel van een cultureel netwerk in Barneveld. Meer sociaal-culturele activiteiten en veel meer kruisbestuiving tussen verenigingen, dorpshuizen, muziekschool, onderwijsinstellingen, cultuurmakers, cultuureducatie en ga zo maar door. Een cultuurplein voor alle Barnevelders.

Om onze waardering voor deze plannen te onderstrepen heeft Pro’98 tijdens de begrotingsvergadering hier een motie over ingediend. De insprekers in de commissievergadering heeft onze nieuwsgierigheid naar de concrete invulling van deze plannen alleen maar groter gemaakt en we zijn zeer benieuwd welke rol de gemeente bij deze transitie kan innemen. Wij zien wat dat betreft de voorstellen vanuit het college graag tegemoet.

Over de Covid 19 subsidieregeling kan ik kort zijn. De heer van Beek van muziekvereniging de Harmonie gaf het al aan tijdens zijn inbreng in de commissie: Hoe eerder deze regeling staat, hoe beter. De wendbaarheid van de sector is groot, maar loopt tegen grenzen aan. Landelijke steunmaatregelen zijn vaak maar gedeeltelijk of helemaal niet geschikt voor de culturele sector. Slechts 6% heeft steun aangevraagd, terwijl 49% van de verenigingen schade lijden vanwege de Corona maatregelen.

Dus onze belangrijkste vraag aan de wethouder is: Als wij vanavond akkoord gaan met dit raadsvoorstel, wanneer kunnen verenigingen dan hun subsidieaanvraag indienen? Nogmaals, hoe eerder, hoe beter.

Dan hebben wij nog een vraag over de kaders. Het uitvoerende deel laten we graag aan dit college over:
Wij stellen nu 125.000 euro beschikbaar. Mocht het college door de aanvragen in de komende twee maanden tot de conclusie komen, dat dit bedrag niet toereikend is om de culturele sector overeind te houden, wil het college dan aan de bel trekken en de Raad hierover informeren?
Concluderend: Dit is een uitstekend voorstel voor onze culturele sector.

Frank van der LubbePro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld