Flying Bikes

Flying Bikes

Pro’98 gaat akkoord met dit voorbereidingskrediet van 250.00 euro. Maar wij doen dat wel met enige aarzeling. Net zo als wij aarzelden bij de motie van afgelopen juli, die de directe aanleiding van dit raadsvoorstel vormde. Ook daar stemden wij uiteindelijk mee in.

Onze aarzeling heeft niets te maken met Flying Bikes en MTB. Wij dragen beide sportclubs een warm hart toe. Net zo warm als alle andere sportverenigingen in onze gemeente. De aarzeling zit ‘m in de financiële implicaties van dit besluit en de besluiten die er nog op zullen volgen. Want voorzitter, zoals het college terecht in dit voorstel aangeeft – en ik citeer – : “De kosten van verplaatsing van zowel Flying Bikes en MTB houden uiteraard niet op bij de kosten van voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe en oude locatie” (einde citaat). Immers voorzitter, de totale investering komt, zoals het er nu naar uitziet, uit op bijna 1,8 miljoen euro.

Dat betekent dat de gemeenteraad zich met dit besluit voor forse uitdagingen plaatst. Voor volgend jaar lukt het nog de begroting sluitend te krijgen; voor de jaren daarna zien het er anders uit. Het was ook niet voor niets dat het college in de kaderbrief 2021 de wens uitsprak voor verplaatsing van Flying Bikes in 2021, maar ook stelde daarvoor geen middelen in de begroting te kunnen vinden.

De consequentie van ons besluit vanavond is dan ook dat andere wensen in de nabije toekomst moeilijker of zelfs niet gehonoreerd zullen worden. Dat is op zich niet onoverkomelijk. Politiek betekent immers keuzes maken. Maar we moeten ons hier wel goed bewust van zijn. Zeker in deze tijden van corona en de financiële gevolgen ervan. Daarom vinden wij een winstwaarschuwing bij dit besluit op zijn plaats.

Over het voorstel nog het volgende. Zoals gezegd bedraagt de investering voor de grond en de openbare voorzieningen zo’n 1,8 miljoen euro.  Daar komen de kosten van verplaatsing en bouw van een nieuwe sportaccommodatie nog bij. De gemeente stelt aan beide verenigingen een lumpsumbedrag van 700.000 euro beschikbaar als tegemoetkoming in de kosten daarvan. Richting Flying Bikes en MTB moet, vindt mijn fractie, duidelijk zijn dat dit ook echt het maximum is. Verder reikt de financiële polsstok van de gemeente niet. Het is ook een eerlijk bedrag, dat overeenkomt met de bedragen die de gemeente voor andere particuliere sportaccommodaties beschikbaar stelt.

Als laatste een opmerking over de huidige plek van Flying Bikes. De breed gedragen wens in Kootwijkerbroek voor een groene invulling van dit gebied is begrijpelijk. Daar lijkt deze gemeenteraad ook ontvankelijk voor. Het college geeft in het voorliggende voorstel echter ook aan dat een woningbouwbestemming op een deel van het terrein geld zal opbrengen. De keuze daarin is in onze ogen één van de uitdagingen waarvoor deze gemeenteraad als gevolg van dit besluit zal komen te staan.

Hilhardt Brul