Barneveld en Scherpenzeel samen verder

Barneveld en Scherpenzeel samen verder

Pro’98 is blij dat de provincie Gelderland helderheid heeft gegeven over hun visie op de toekomst van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld. Als de Provinciale Staten, minister, Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan, dan zullen beide gemeenten samen één gemeente gaan vormen. Daar moeten wij dan ook serieus rekening mee houden en ons goed op voorbereiden.

Wij begrijpen het gekozen scenario. Pro’98 had moeite met een eventuele intensieve samenwerking zonder stip aan de horizon. Het was ons niet duidelijk wat de voordelen voor beide gemeenten daarbij zouden zijn geweest. Als volksvertegenwoordiger ben je gekozen om namens de bevolking de gemeente een bepaalde richting op te sturen qua beleid. Als je voor de uitvoering dan afhankelijk bent van een andere gemeente, die misschien wel een hele andere richting in wil, is dat volgens ons onwenselijk. Dat zorgt voor veel complicaties en geen logisch democratisch proces.

Het versterken van de kernen, zoals door de commissaris en gedeputeerde wordt gewenst, vinden wij een interessante gedachte. Wat wij wel willen benoemen, is dat deze werkwijze voor de Gemeente Barneveld al heel gewoon is en volop in praktijk wordt gebracht. Kijk naar de dorpsplannen, de inzet op bewonersparticipatie en ons right to challenge. Dit geeft echter wel de kans om deze methodiek te verbeteren en sterker in beleid te vatten. Dit willen wij dan ook samen met alle kernen van onze gemeente verder ontwikkelen.

Pro’98 hoopt dat het college van Scherpenzeel actief mee wil gaan denken over hoe deze fusie vorm zal gaan krijgen vanaf het moment dat de Provinciale Staten akkoord zullen gaan met het voorstel van Gedeputeerde Staten. Pro’98 zal samen met Pro Scherpenzeel de komende periode actief optrekken om toe te werken naar een gedeelde toekomst van beide gemeenten en haar inwoners.

Arjen KorevaarPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld