Openbaar voortgezet onderwijs: ‘Waar hoort jouw kind thuis?’

Openbaar voortgezet onderwijs: ‘Waar hoort jouw kind thuis?’

BARNEVELD – Monique Rosbergen is oud-fractievoorzitter van Pro’98. Onder haar leiding heeft de fractie van Pro’98 zich rond 2008 ingezet om openbaar voortgezet onderwijs mogelijk te maken in Barneveld. Dat was en is nog steeds belangrijk volgens Monique: ‘Ik vind dat er iets te kiezen moet zijn.’

In Barneveld kun je als ouder slechts uit twee onderwijsvormen kiezen: reformatorisch of protestants-christelijk. Voor reformatorisch onderwijs kun je niet kiezen als jij zelf niet reformatorisch bent. ‘Ik vind het erg belangrijk dat als jij je kind niet protestants-christelijk opvoedt, je de mogelijkheid hebt om voor je kind een andere school te kiezen.’
In het bijzonder onderwijs (onderwijs met een levensbeschouwelijke grondslag) moeten kinderen zich aanpassen aan de grondslag van de school. ‘Op protestants-christelijk onderwijs wordt er terecht van je gevraagd respect te hebben voor de uitgangspunten van de school en mee te doen met bidden en Bijbellezen. Dat is helemaal niet erg, ik vind ook dat dit moet, maar ik zou het heel fijn hebben gevonden als ik de keuze had gehad om mijn kinderen naar een school voor openbaar voortgezet onderwijs te kunnen doen.’
Dat is namelijk het grote verschil tussen openbaar en bijzonder onderwijs. ‘Openbaar onderwijs gaat er vanuit dat iedereen anders is: iedereen is welkom, iedereen is van gelijke waarde, diversiteit is de norm. Gelijkwaardigheid is het uitgangspunt voor een openbare school, gelijkgestemdheid is het uitgangspunt van een bijzondere school. Met beide is niets mis, maar waar hoort jouw kind thuis?’
Monique had haar kinderen in ieder geval graag op een openbare middelbare school gehad. ‘Ik vind het heel belangrijk dat mijn kinderen in contact komen met andersdenkenden. Dat ze zelf leren nadenken over wat voor hen belangrijk is. De openbare school voor voortgezet onderwijs zou wat mij betreft een minisamenleving moeten zijn. Dat betekent dat wie je in de samenleving tegenkomt of wat er in de samenleving plaats vindt, je ook tegenkomt op school.’

Segregatie
Een uitdaging voor het openbaar onderwijs is segregatie. Segregatie ontstaat als een groep leerlingen met een niet-westerse achtergrond dominant wordt. Dat worden ook wel ‘zwarte’ scholen genoemd. Veel witte ouders kiezen dan liever voor een andere school. Monique vindt dat er tussen schoolbesturen goede afspraken gemaakt moeten worden om segregatie te voorkomen.
Volgens Monique begint alles bij de kwaliteit van de school. ‘Kijk hier in Barneveld maar naar De Plantijn. Die school floreert en groeit uit zijn voegen.’

Een goede poging van Pro
Pro’98 heeft ruim 10 jaar terug al een poging gedaan om openbaar voortgezet onderwijs in gemeente Barneveld te verwezenlijken. Dat is toen niet gelukt. Er werd op dat moment indirect de interesse gepeild door te kijken hoeveel leerlingen in Barneveld naar openbaar basisonderwijs gingen. Als dat er genoeg waren voor een nieuwe middelbare school, dan kon die er komen. Dat was toen niet het geval.
‘Maar ik was ervan overtuigd dat er ook ouders met kinderen op bijzonder onderwijs interesse hadden in openbaar voortgezet onderwijs. We hebben toen met Pro een enquête opgezet en daaruit bleek dat er heel veel ouders geïnteresseerd waren. Vervolgens is onderzoek gedaan op basis van een directe meting. En uit dat onderzoek bleek dat er voldoende interesse zou zijn voor een nevenvestiging van een andere openbare school voor voorgezet onderwijs in Barneveld.’

Dat was voor de wetgeving van toen niet genoeg. Maar binnenkort wel. Vanaf 1 juni geldt een nieuwe wet voor het stichten van een nieuwe school. Vanaf dat moment kan dat op basis van voldoende belangstelling van ouders en leerlingen. ‘Dat betekent dat wat in 2008 niet voldoende was, nu genoeg is. Je mag naast indirect ook direct meten. Dat zou voor openbaar voortgezet onderwijs een grote kans zijn.’

Aron van Iperen

Steun jij het initiatief voor voortgezet openbaar onderwijs in Barneveld? Vul dan dit formulier in en blijf op de hoogte.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld