Flying Bikes – Een mooi plan met instortingsgevaar

Flying Bikes – Een mooi plan met instortingsgevaar

Pro’98 was van meet af aan zowel aarzelend als positief kritisch over de financiele consequenties van de verhuizing van Flying Bikes.
Niet over de verhuizing zelf, laat dat duidelijk zijn. De wens van de fietscrossclub leeft al vele jaren en is terecht. Niet alleen vanwege groei van de club, maar ook gezien de overlast die de crossbaan op de huidige plek veroorzaakt. Die crossbaan hoort daar niet.
Verplaatsing biedt de mogelijkheid het terrein een veel betere invulling te geven. En betekent daarmee een potentiele verbetering van de kern van Kootwijkerbroek.
Onze aarzeling had alles te maken met de hoge kosten die verplaatsing met zich mee brengt. Die hoge kosten zorgden er voor dat er een complex samengestelde financiering noodzakelijk was. Dat blijk ook wel uit het voorliggende voorstel. Het lijkt me niet nodig dat ik de samenstelling van die financiering hier nog eens opsom. Die is voor iedereen beschikbaar.

Belangrijker is het te benadrukken dat deze wijze van financiering en de daaraan verbonden voorwaarden één geheel vormen. Wij vinden het belangrijk dat dit bouwwerk intact blijft. Als onderdelen veranderen of verdwijnen is er risico van instortingsgevaar. Daar voelen wij niet voor.

Dit voorstel is in onze ogen het maximale dat van de gemeente gevraagd mag worden om verplaatsing van Flying Bikes en Tour de Force mogelijk te maken. Wij stemmen met dit voorstel in.

Hilhardt BrulPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld