Terugblik op 2020: “niet geluld, maar gepoetst”

Terugblik op 2020: “niet geluld, maar gepoetst”

In de commissie vielen ons een paar dingen op. In de eerste plaats kwam van zowel coalitie als oppositie lof. Lof, ook van de accountant, bij de uitvoering van het sociaal domein, met €0 aan getrouwheidsfouten. Lof voor het totaal, zoals blijkt uit de kengetallen, vooral in hun samenhang. Onze gemeente staat er financieel gewoon solide voor. En ook lof voor de proactieve uitvoering van de TOZO-regeling. Wij scharen ons daar volmondig achter.

Kritiek kwam er ook. Allereerst over de rechtmatigheidsfouten, met name bij de aanbestedingen. Voorzitter voor wat ons betreft speelt die kritiek niet zo. Allereerst zijn de overtredingen van de limieten buitengewoon verklaarbaar en begrijpelijk, wij als raad waren van minstens de helft ervan al op de hoogte, want ze bestonden ook vorig jaar al, en ook was toen al duidelijk dat ze niet zonder meer in 2020 zouden kunnen worden hersteld. Het doel van de werkzaamheden die werden uitbesteed was inherent, op zichzelf, niet onrechtmatig, het doorlopen daarvan, hoe begrijpelijk ook, zonder aanbesteding formeel wel.

Kritiek was er ook op de deels behoorlijke verschillen tussen de laatste maandrapportage van vorig jaar en het uiteindelijke jaarresultaat. Die kritiek begrijpen we, daar hoort zo weinig mogelijk licht tussen te zitten. We accepteren de heldere verklaring van de Wethouder daarvoor, en verwachten dan ook dat dit de uitzondering zal blijken op de regel die we als raadsrapporteurs ontdekten, de laatste maandrapportages zijn in de regel juist een heel goede voorspeller voor het jaarresultaat.

We maken de cirkel rond. Natuurlijk, de boeken moeten kloppen. Ik citeer collega Flier: “Regels zijn regels, maar laten we wel ons gezond verstand blijven gebruiken”. Helemaal mee eens voorzitter, want wij zitten hier om het belang van de burgers van Barneveld te dienen. En daar heeft het College zich vorig jaar van zijn beste kant laten zien bij de uitvoering van bijvoorbeeld de TOZO. Niet geluld, maar gepoetst, en de administratie komt daarna wel. Dáár waren onze burgers mee geholpen, en dat verdient een groot compliment.

Martin Lentink